Column

Grafiek van Daalder: Duitse en Frans schuld lopen flink uiteen

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week en de laatste van het jaar: divergentie van Europese overheidsschuld.

Dit blijft een opmerkelijke grafiek, eentje waar, wat mij betreft, te weinig aandacht aan wordt geschonken. We kijken naar de schuldratio’s (staatsschuld als percentage van het bbp) van Duitsland (rood) en Frankrijk (geel) sinds 2000 tot en met het derde kwartaal van dit jaar.

Waar die schuldratio’s tot 2008 nagenoeg hetzelfde bleven, zie je vanaf de eurocrisis van 2010-2012 een duidelijke divergentie. In Duitsland ging men voor de ‘zwarte nul’ (=evenwicht op de begroting of eigenlijk een licht overschot, waarmee de schuld als percentage van het BBP gestaag begon te dalen), terwijl Frankrijk vasthield aan het beleid om de 3%-norm van het stabiliteitspact elk jaar ‘net’ niet te halen. De Fransen wisten de afgelopen 10 jaar alleen in 2018 het tekort onder de 3% te houden.

Het gevolg van het divergerende beleid is dat waar de Duitse staatsschuld nu op 67% staat, de Franse schuld momenteel 113% bedraagt. (Nederland = 51%). En dat zit dan in dezelfde muntunie…

Assetallocatie