ING Investment Management

Fund Award: Bond Global High Yield • ING Hoog Dividend Obligatie Fonds
Fund Award: Mixed Assets euro Aggressive Global • ING Dynamic Mix Fund V
Fund Award: Mixed Assets euro Conservative Global • ING Dynamic Mix Fund II

Ewout van Schaick

Ster in mixfondsen

ING Investment Management (ING IM) wint dit jaar onder andere twee Lipper Awards voor hun ING Dynamic Mix fondsen. ING IM’s Dynamic Mix fondsen worden sinds 2009 beheerd door Ewout van Schaick (foto) en Siu Kee Chan.

De rendementen van deze mixfondsen lagen de afgelopen vijf jaar ruim boven het gemiddelde van soortgelijke fondsen. Vandaar ook de Lipper Awards voor het ING Dynamic Mix Fund II en V. Van Schaick legt uit: “We hebben volop kunnen profiteren van de goed presterende aandelen- en kredietmarkten in Japan, de VS en Europa. Daarnaast hebben wij weinig schade opgelopen van de teleurstellende beleggingsresultaten in opkomende markten.”

De Dynamic Mix fondsen worden actief beheerd en combineren de top-downvisie van het MA-team met de bottom-upselectie van de aandelen en vastrentende teams. “Onze assetallocatie-beslissingen hebben de afgelopen jaren een doorslaggevende rol gespeeld bij het realiseren van de goede rendementen. Bovendien is er veel aandacht voor risicobeheer in het beleggingsproces. Wij maken niet alleen gebruik van onze eigen research, maar ook van risicobudgettering bij het implementeren van deze visies in de fondsen.”

De omvang, stabiliteit en ervaring van het team is volgens Van Schaick uniek binnen de Benelux. “Binnen het team werken economen, strategen en portefeuillebeheerders samen om tot beleggingsvisies te komen die waar mogelijk direct worden doorgevoerd in onze fondsen.”

Wat is het beleggingsbeleid?

In de beleggingsportefeuilles van de vijf Dynamic Mix fondsen worden aandelen en obligaties gecombineerd. Voor elke fondsvariant – waarbij het Dynamic Mix Fund I het meest defensief belegt en het Dynamic Mix Fund V over het meest offensieve karakter beschikt – geldt een andere basisverhouding. Ieder fonds heeft dus zijn eigen rendementsverwachting met bijbehorend risico, wat de mixfondsen geschikt maakt voor een breed publiek. Van Schaick: “Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op fundamentele analyse en analyse van de marktdynamiek. Binnen de fundamentele analyse kijken wij naar factoren zoals de macro-economische ontwikkelingen, de fase in de businesscyclus en de waardering van vermogenscategorieën. Daarnaast geven wij evenveel aandacht aan het bestuderen van de werking van de markt en het gedrag van beleggers. Wij zijn van mening dat de markt, onder invloed van menselijke emoties, soms meer gedreven wordt door kuddegedrag dan door fundamenten.”

Het MA-team alloceert binnen de fondsen niet alleen tussen de verschillende vermogenscategorieën, maar maakt ook actief keuzes tussen regio’s en sectoren binnen de aandelenmarkt. Wat vastrentende waarden betreft kiest zij bewust voor het al dan niet alloceren naar kredietmarkten of opkomende markten en tegelijkertijd stuurt zij het renterisico van de gehele portefeuille.

Terughoudend in opkomende markten
Het team heeft momenteel een voorkeur voor aandelen in ontwikkelde markten, met een extra tilt naar Japanse aandelen en vastgoedaandelen. Zowel economische fundamenten als marktontwikkelingen onderbouwen een overweging in aandelen. Van Schaick: “Wij zien dat het economisch herstel in de VS, Europa en Japan doorzet, de risico’s op een systeemcrisis nemen verder af en het monetair beleid blijft vooralsnog ruim. Tegelijkertijd zijn aandelen voor meer beleggers een aantrekkelijk alternatief in vergelijking met de hele lage rendementen op cash en staatsobligaties.”

“Wel zijn wij zeer voorzichtig over de ontwikkelingen in opkomende markten. Doordat het economisch groeimomentum in de meeste opkomende markten verder verzwakt en de schulden van consumenten én bedrijven hoger dan ooit zijn, zijn er structurele hervormingen nodig. Zolang deze hervormingen uitblijven, zijn wij terughoudend met het beleggen in deze markten,” aldus Van Schaick.

Binnen ING IM is het Multi-Asset- team (MA) verantwoordelijk voor het beheer van een brede waaier aan multi-asset-fondsen. Het MA- team bestaat uit drie subteams: Macro en Strategy (economische visie en tactische asset allocatie), Multi- Asset Strategies en Systematic Strategies. Deze drie teams beheren samen 17 miljard euro aan vermogen voor particuliere en institutionele beleggers. Ewout van Schaick is sinds 2009 hoofd van het Multi- Asset Strategies team.