Deutsche Asset & Wealth Management

Group Award: Bond Large
Fund Award: Bond Eurozone • DeAWM Invest Euro Bonds (Premium)

Pieter Furnee

Innovatie inspelen op veranderde omstandigheden

Crisisjaar 2008 was niet het beste jaar voor obligatiehouders. Sindsdien heeft Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, het productgamma obligaties flink op de schop genomen en de nodige nieuwe, interessante producten toegevoegd die beleggers beter helpen om ook in tijden van lage yields geld te verdienen met obligaties.

“De reden waarom de prestaties van DeAWM op het gebied van obligaties de afgelopen paar jaar sterk is verbeterd, is tweeledig”, zegt Stefan Kreuzkamp, co-hoofd vastrentende waarden EMEA bij Deutsche Asset & Wealth Management. “Ten eerste hebben we ons in een heel vroeg stadium al gepositioneerd vanuit onze overtuiging dat er een oplossing zou komen voor de problemen in de eurozone in de vorm van hoge wegingen in staatsobligaties en covered bonds uit Spanje, Italië, Portugal en Ierland. Ook heeft de enorme verkleining van de spread in de Europese periferie bijgedragen aan de algehele sterke prestatie in onze vastrentende fondsen en mandaten.”

“Ten tweede hebben we in de afgelopen achttien maanden de obligatie-expertise van DWS, DB Advisors en Deutsche Insurance Asset Mangement samengebracht onder de nieuwe paraplu DeAWM. En er zijn sterkere portefeuillebeheerteams gevormd rondom kerncompetenties in staatsobligaties, coverend bonds en bedrijfsobligaties. We hebben een nieuw beleggingsproces ingericht dat leidt tot veel meer interactie tussen deze competentiegroepen. Een gerichte benadering voor portefeuilleconstructie en onze focus op ex-ante risicobeheer hebben eraan bijgedragen dat we een behoorlijke outperformance ten opzichte van de benchmarks en de concurrerende partijen hebben gerealiseerd.”

“De Lipper Award voor beste grote obligatiehuis is het bewijs dat we producten hebben geïntroduceerd die goed aansluiten bij de behoeften van beleggers,” aldus Pieter Furnée (foto), managing director, head of global client group Benelux.

Rentestijging?
Maar wat doet DeAWM dan precies voor hun klanten? Furnée legt het zo uit: “De meeste klanten verwachten op termijn een stijgende lange rente en die komt er waarschijnlijk ook wel, de vraag is wanneer. Die klanten kunnen bij ons kiezen voor obligaties met een korte duration, een negatieve duration, of share classes waar het renterisico is afgedekt, zodat het effect van een rentestijging beperkt zal zijn en zij snel kunnen handelen bij een oplopende rentestand.”

Een ander voorbeeld is de vraag van DeAWM-klanten naar obligaties met een langere looptijd uit de periferie van Europa. “De problemen worden minder nijpend, dus de gemiddelde ratings voor staatspapier van de Zuid-Europese landen stijgen en daarmee komt de rente omlaag,” vertelt Kreuzkamp. Beleggers die nog onzeker zijn over het herstel van deze landen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor covered bonds. “Covered bonds zijn obligaties waarvan obligatiehouders bij problemen van de uitgevende bank vooraan in de rij van schuldeisers staan. Ze staan in sommige landen zelfs voor depositohouders.”

China en Duitsland
Een van de andere obligatie-innovaties van DeAWM is een obligatiefonds in Chinese valuta, de renminbi. “Ons Chinaobligatiefonds is geschikt voor beleggers die naast euro- en dollarobligaties een extra rendement willen maken. De fondsmanagers beleggen onder andere in obligaties van multinationals die in China geld nodig hebben.” Tot slot heeft DeAWM recent in Duitsland een inflation protect-fonds op de markt gebracht. Dat lijkt in tegenspraak met de lage inflatie, want er is niet zoveel waartegen beleggers hun portefeuille moeten wapenen. Toch vindt het fonds gretig aftrek in Duitsland.