Column

Grafiek van Daalder: Beurswinnaars en verliezers van de afgelopen 10 jaar

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Welke beleggingen rendeerden in de afgelopen10 jaar het beste? Welke juist helemaal niet?

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Bron: BlackRock en data van Bloomberg

Vandaag eens een iets andere vraag: welke beleggingscategorie heeft de afgelopen tien jaar het beste rendement (in dollars) opgeleverd? Zinloze vraag wellicht, want we willen uiteraard liever weten welke belegging de komende tien jaar de beste rendementen gaat brengen, maar toch, het kan nooit kwaad af en toe terug te kijken.

De grafiek hierboven geeft het antwoord. De balken geven de mate van volatiliteit weer, de bolletjes het meetkundige gemiddelde over de afgelopen tien jaar en de kruisjes de rendementen over de eerste vijf jaar.

De meeste kruisjes liggen rechts van de bolletjes, wat aangeeft dat de eerste vijf jaar (2013-2018) betere rendementen opleverden dan de tweede vijf jaar. Vooral de grondstoffen wijken hierin af, wat dus inhoudt dat die de laatste vijf jaar juist betere rendementen hebben opgeleverd.

De rode balken laten de regionale aandelenmarkten zien, de roze de MSCI-sectoren, de gele balken de obligatiemarkten, de zwarte de grondstoffenmarkten en de groene de wisselkoersen.

IT is de grote winnaar

Dus wat had je als belegger moeten hebben? Technologie steekt met kop en schouders boven de andere categorieën uit, met een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 18%. Gegeven het zware gewicht van technologie in de Amerikaanse aandelenmarkt is het niet heel erg verrassend dat deze als beste regio uit de bus komt.

Energie bleef fors achter

Wat had je niet moeten hebben? Obligaties en energieaandelen. Dat laatste komt misschien als een verrassing, aangezien energie vorig kalenderjaar zo’n beetje de enige belegging was die een positief rendement wist neer te zetten (+56% maar liefst!), maar dat was eigenlijk precies genoeg om te compenseren voor de zwakke resultaten in de jaren daarvoor.

Overigens leverde een belegging in de energiesector over die afgelopen tien jaar toch nog nipt een beter rendement op (+0,1%) dan een belegging in Duitse staatobligaties (-0,3%). Slechte rendementen, helemaal als je bedenkt dat we kijken naar nominale rendementen, terwijl de Nederlandse inflatie over die periode gemiddeld 2,4% bedroeg.

Assetallocatie