Nieuws

Illiquiditeit is niet verkeerd

Beleggers denken dat meer liquiditeit altijd beter is. In deze markt geven illiquide aandelen juist kans op een beter rendement.

Beleggers denken dat meer liquiditeit altijd beter is. Dus waarom zouden beleggers aandelen of andere beleggingsproducten willen kopen die minder liquide zijn? Vooral voor de kans op extra rendement natuurlijk.

Yakov Amihud van de Amerikaanse Stern Business School identificeerde dit al in de jaren negentig. Zijn werk toont een verband aan tussen aandelen die minder liquide zijn en bovengemiddelde rendementen.

Dit kan worden verklaard doordat beleggen in minder liquide aandelen riskanter is dan beleggen in meer liquide stukken. Een belegger wordt beloond met een extra premie voor dit gelopen risico, waardoor het rendement toeneemt.

Liquiditeit als factor

Omdat minder liquide aandelen bovengemiddelde rendementen kunnen bieden, kunnen beleggers ervoor kiezen in deze factor te beleggen. Factoren bieden een raamwerk waardoor bepaalde posities geïntegreerd worden binnen het proces van portefeuilleconstructie.

De aandelen worden geselecteerd op basis van hun blootstelling aan een bepaalde factor. De mogelijkheid om doelgericht in te zetten op een factor in combinatie met de lage-kosten die veel vermogensbeheerders bieden, hebben bijgedragen aan de groei van factorbeleggen.

Hoewel liquiditeit als factor niet zo vaak wordt ingezet als bijvoorbeeld minimum volatiliteit, momentum of waarde, wordt het wel gezien als een manier om bovengemiddelde rendementen te behalen. Liquiditeit kan moeilijk te kwantificeren zijn.

Er zijn een aantal manieren waarop u de liquiditeit van een aandeel kan berekenen – het meest populaire is percent turnover, dollar turnover en een specifieke methode ontwikkeld door Amihud. Inzetten op lagere liquiditeit is aantoonbaar succesvol.

Verder van de index

Gesimuleerde tests over de jaren 2001 tot 2014 laten een jaarlijks rendement zien van 10,7%. In dezelfde periode behaalde de FTSE Developed Index, een index die vergelijkbaar is met de MSCI World, een jaarlijks rendement van 6,9%. Het rendement ziet er aantrekkelijk uit, maar beleggers moeten zich wel bewust zijn van een aantal risico’s.

Het besluit om niet te beleggen in een marktgewogen index, zoals bijvoorbeeld de FTSE Developed Index, is op zich al een actief besluit. Factorbeleggen in (il)liquiditeit is daarom niet alleen het actief nemen van risico, maar betekent ook een grote kans op een significante afwijking van deze index.

Deze beleggers moeten kunnen accepteren dat er –mogelijk lange- periodes met een minder goed rendement zullen zijn. Het is dus belangrijk dat beleggers in liquiditeitsgerelateerde producten overtuigd zijn van en geloven in de logica achter de factor, de discipline hebben om lange-termijn te denken en ervoor zorgen dat deze belegging onderdeel is van een goed-gediversifieerde portefeuille.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?