Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Column

Liever aandelen dan cash

Nu de banken weer spaarrente geven, is het verleidelijk om meer cash aan te houden. Wim van Zwol van vermogensbeheerder Vanguard belegt desondanks liever in aandelen. Daarvoor levert hij vijf zwaarwegende argumenten.

1. Cash heeft beperkingen

Om de inflatie te beheersen, verhogen centrale banken gewoonlijk de rentetarieven. Dit werkt op zijn beurt door in hogere spaarrentes, wat kan helpen om sommige effecten van inflatie voor geldspaarders tegen te gaan. De spaarrente kan zelfs boven de inflatie uit stijgen.

Maar met de consumentenprijsinflatie rond de 10% bij de laatste telling in december en de beleidsrente van de ECB op 3% is dat nog ver weg. Op verschillende manieren een deel van je geld inzetten, kan daarom helpen om je vermogen effectiever te laten groeien.

2. Aandelen brengen historisch gezien meer op

Vergeleken met contant geld hebben aandelen een veel sterker trackrecord op de lange termijn als ze worden afgezet tegen inflatie. Het gemiddelde voor inflatie gecorrigeerde jaarlijkse rendement voor aandelen over een periode van meer dan 120 jaar bedraagt meer dan 5%, terwijl het voor cash rond de 1% ligt.

Aandelen (en obligaties) zijn wel gevoeliger voor onrustige tijden dan contant geld. Het belangrijkste punt is echter dat beleggen in aandelen kan helpen om het vermogen op de lange termijn effectiever te laten groeien, gecorrigeerd voor inflatie, dan geld op een spaarbankboekje.

3. Aandelenrisicopremie compenseert volatiliteit

De belangrijkste reden om voor groei op lange termijn in aandelen te beleggen in plaats van in contante, is de zogeheten 'aandelenrisicopremie'. Omdat aandelenrendementen volatieler zijn dan spaarrentes, moeten beleggers worden beloond voor het dragen van dit extra risico. Daarom leveren aandelen op de lange termijn betere, voor inflatie gecorrigeerde rendementen op.

Voor wie het verhoogde aandelenrisico kan dragen, blijft de reden overeind om in aandelen te beleggen in plaats van in contanten. Een groot deel van de wisselwerking tussen risico en potentiële beloning kan overigens worden beheerd door in aandelen te beleggen via fondsen, die beleggingen kunnen spreiden over duizenden verschillende bedrijven. Bovendien kan de mix van aandelen en obligaties worden aangepast aan de eigen risicovoorkeuren.

4. Aandelen zijn nu gunstiger geprijsd

Na de koersdaling van aandelen in 2022 zijn aandelen nu beter geprijsd. Daardoor zijn ook hun vooruitzichten op de lange termijn verbeterd.

5. Onzekerheid over rentetarieven

Dat de rentetarieven blijven stijgen of voor altijd hoger blijven, is niet met zekerheid te zeggen. Vanguard denkt dat de agressieve cyclus van renteverhogingen die we tot nu toe hebben gezien, gedurende de rest van 2023 afvlakt. Als de inflatie sneller daalt dan verwacht, is het zelfs mogelijk dat de rente weer daalt.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie