Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Column

Te weinig Europeanen beleggen

In Europa beleggen veel minder mensen dan in de VS en het VK. Dit is problematisch in het licht van de dreigende Europese pensioenspaarkloof en de dringende behoefte aan geld om de groene en digitale ambities te financieren, schrijft Wim van Zwol van Vanguard.

"Om de beleggingscultuur in de EU te versterken en ervoor te zorgen dat beleggen een positieve impact heeft op het financiële welzijn van de burgers moeten de huidige Europese regels verder worden hervormd. De Europese Commissie wil later dit jaar een Retail Investment Strategy publiceren en dat biedt een goede gelegenheid om de kapitaalmarkten ook voor de kleine belegger te laten werken.

De Retail Investment Strategy moet er in de eerste plaats voor zorgen dat consumenten meer betrokken zijn bij hun financiële gezondheid en weerbaarheid. Als ze daadwerkelijk beleggen, moet dat ook waardevolle resultaten opleveren. De Europese kapitaalmarktenunie kan alleen succesvol zijn wanneer meer consumenten beleggen en ze een eerlijke deal krijgen.

Het is dan ook van cruciaal belang dat elk onderdeel van het beleggingsproces gemakkelijker en transparanter is. Een vereenvoudiging en een harmonisatie van de openbaarmakings- en marketingregels, ruimere advies- en begeleidingsmogelijkheden en dezelfde manier van distribueren in de EU-landen zijn essentiële stappen om te zorgen dat kleine beleggers de best mogelijke resultaten krijgen.

Provisieverbod

Inwoners van de EU hebben vaak te weinig financiële basiskennis en dat kan een belemmering vormen voor hun financiële weerbaarheid op de lange termijn. Meer infrastructuur is nodig om mensen aan te moedigen zich bezig te houden met hun algemene financiële gezondheid en om hun basiskennis te vergroten. Wie financieel advies vraagt, moet ook toegang hebben tot een open en concurrerende markt die vrij is van potentiële belangenconflicten en die resultaten oplevert.

In de EU is het een gangbare praktijk dat aanbieders van beleggingsproducten provisies betalen aan financiële adviseurs om hen zo aan te moedigen hun producten te verkopen. Dat heeft echter een negatieve invloed op de kwaliteit en de objectiviteit van het advies dat consumenten krijgen.

Een provisieverbod (zoals in Nederland al lang ingevoerd) is de beste garantie op onpartijdig advies. In landen waar een provisieverbod is ingevoerd, heeft dit een gunstig effect gehad op het soort beleggingsadvies en de producten die worden aangeboden. Dankzij een dergelijk verbod hebben beleggers toegang tot een open en concurrerende adviesmarkt die vrij is van mogelijke belangenconflicten, terwijl adviseurs nog steeds een commerciële prikkel hebben om hun diensten aan te bieden.

"Een provisieverbod is de beste garantie op onpartijdig advies"

Waaier aan diensten

De financiële gezondheid van consumenten gaat ook vooruit wanneer zij toegang hebben tot diverse mogelijkheden van advies, variërend van eenvoudige financiële begeleiding via een technologisch platform tot traditionele één-op-één gesprekken.

Een digitaal platform is vooral handig om de jongere generatie te bereiken. Ook neemt deze generatie betere beleggingsbeslissingen wanneer hun beleggingstraject meer op maat is gesneden, minder complex is en ook minder kost.

"Een digitaal platform is vooral handig om de jongere generatie te bereiken"

Naast advies en begeleiding via een technologisch platform kan Open Finance aan de Europese burgers meer inzicht geven in hun financiële zaken. Open Finance kan het hen daarnaast makkelijker maken om te switchen tussen verschillende beleggingsdiensten. Op die manier kan Open Finance een katalysator zijn voor een succesvolle beleggingscultuur in de EU en het bereiken van de doelstellingen van de kapitaalmarktenunie." 


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen