Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Doet u mij dan maar synthetische ETF’s

Is een index voor een passieve belegger beter te volgen door fysieke of synthetische replicatie? ETF-expert Jolien Brouwer, van Invesco geeft vijf voorbeelden van aandelenindices waar synthetische replicatie de beste keuze lijkt.

"Maar hoe zat het ook alweer? Fysieke replicatie is de meest eenvoudige manier om een index te volgen: de ETF koopt op proportionele wijze indexcomponenten op en handelt in die effecten om zo gelijk mogelijk te blijven lopen aan de index. Er is altijd een afwijking, de tracking difference, die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door de beheer- of verhandelkosten van effecten, door de manier waarop de ETF dividend of inkomsten verrekent of door het volgen van een enorme of juist heel weinig liquide index, waardoor de ETF niet altijd een representatief deel kan opkopen.

Het alternatief is synthetische replicatie: in plaats van dat de ETF de financiële producten koopt, maakt het gebruik van swaps. De ETF-emittent koopt bijvoorbeeld een mandje wereldwijde aandelen en gaat vervolgens een swapcontract aan met een (of meerdere) tegenpartij(en) voor de uitwisseling van kasstromen. De tegenpartij ontvangt de inkomsten van het mandje aandelen en in ruil daarvoor ontvangt de ETF de exacte indexprestatie min de vergoeding van het swapcontract.

Met synthetische replicatie worden de kosten van herbalanceren vermeden en is het mogelijk blootstelling te krijgen aan illiquide of moeilijk te verhandelen markten. Een risico is echter dat de partij waarmee gehandeld wordt de afspraken van de swapovereenkomst niet na kan komen. Vandaar dat er vaak met meerdere partijen een swapovereenkomst wordt gesloten. Voor een aantal aandelenindices lijkt synthetische replicatie de beste keuze. 

"Met synthetische replicatie worden de kosten van herbalanceren vermeden"

Amerikaanse aandelenindices

De S&P 500 en de MSCI USA-indices zijn bij uitstek indices waar synthetische ETF’s goed presteren. Door de Amerikaanse wetgeving betaalt een fysiek gerepliceerde ETF uit een Europees wetgebied weliswaar minder bronbelasting op ontvangen dividenden uit de VS, een synthetische ETF op een goed gespreide index is volledig vrijgesteld van die bronbelasting en ontvangt dus het brutorendement van de index tegen 0% belasting.

 

"Een synthetische ETF op een goed gespreide Amerikaanse index is volledig vrijgesteld van bronbelasting"

In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld een in Ierland gevestigde synthetische ETF in Amerika profiteert van 15% extra dividendwaarde, vergeleken met zijn fysiek gerepliceerde tegenhanger.

Britse en Europese aandelenindices

Ook in het Verenigd Koninkrijk en sommige Europese aandelenmarkten biedt synthetische replicatie door de plaatselijke wetgeving een voordeel. Zo betaalt een fysieke ETF in het VK zegelrecht over de gekochte effecten en wordt in Italië en Frankrijk Financial Transaction Tax (FTT) geheven.

Een ETF die een Britse of Europese index synthetisch repliceert, hoeft de FTT en het zegelrecht echter niet te betalen, omdat het de onderliggende aandelen niet koopt. Als de tegenpartij van de swap die de bestanddelen van de index koopt een bank is – en dat is vaak het geval – is die over het algemeen ook vrijgesteld van deze belastingen. Een win-winsituatie dus.

Wereldwijde aandelenindices

ETF’s die synthetische replicatie gebruiken om een wereldwijde benchmark te volgen, kunnen profiteren van de perfecte combinatie van bovenstaande fiscale voordelen. Daarnaast is het gebruik van swapcontracten een veel goedkopere manier om een enorme index als de MSCI World index te volgen dan via een fysieke replicatiemethode.

"Het gebruik van swapcontracten is een veel goedkopere manier om een enorme index als de MSCI World index te volgen"

 

Chinese aandelenindex

Ook de markt voor Chinese A-aandelen is geschikt voor synthetische ETF’s. Dat ligt niet zozeer aan belastingvoordeel, maar meer aan de ongewone dynamiek van de markt zelf. De markt voor Chinese A-aandelen is uitstekend gepositioneerd voor marktneutrale (long-short) strategieën, maar minder toegankelijk voor de short-positie.

Het uitlenen van effecten en andere afdekkingsmechanismen die normaliter door deze hedgefondsen worden gebruikt, kan in China niet. Daarom worden banken vaak ingezet om het risico te compenseren. Hedgefondsen gaan een swap aan met een bank voor de short positie, en banken willen graag die blootstelling afdekken. Vandaar dat banken (tegen hoge vergoeding) bereid zijn een ETF te betalen om het marktrisico via een swapovereenkomst over te nemen.

Hoewel een ETF in een normale markt een swapvergoeding aan de tegenpartij zou moeten betalen, kan de Chinese marktdynamiek tot een negatieve vergoeding leiden – dan ontvangt de ETF dus juist een swapvergoeding. Daarmee levert de ETF een outperformance van het indexrendement."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie