Nieuws

De grote ontkoppeling

In een wereld met divergent rentebeleid en matige groei kiest BNP Paribas IP schoorvoetend voor high yield en emerging markets.

“Beleggen in een ontkoppelde wereld,” zette Joost van Leenders boven zijn outlookpresentatie voor 2016. “In het Engels stond er desynchronized,” verduidelijkt hij meteen. In de wereld van de macro-economie communiceert het soms net iets helderder in het Engels dan in het Nederlands.

Want de boodschap van Van Leenders, econoom bij BNP Paribas Investment Partners, draait sterk om het gegeven dat met ingang van 2016 de centrale banken van Europa en de VS voor het eerst in lange tijd out of sync zullen gaan opereren.

De Fed zal in december vrij zeker de rente gaan verhogen, terwijl de ECB juist een tandje lijkt te gaan bijschakelen in zijn kwantitatieve verruimingsbeleid. Dat gebeurt allemaal tegen de achtergrond van een wereldeconomie die grote moeite heeft om groei te laten zien.

Schuldenafbouw

“Het herstel na de crisis verloopt heel moeizaam,” zegt Van Leenders. “De groei in de Verenigde Staten blijft achter bij wat er gebeurde in de herstelfase na recessies in het verleden. Meestal zie je tijdens dat herstel wel een paar periodes van sterke groei, maar die zijn er nu eigenlijk niet geweest.”

Hij wijst daar vijf belangrijke oorzaken voor aan: schuldenafbouw, een laag niveau van investeringen, lage productiviteitsgroei, de ontkoppeling van de handel (met name tussen ontwikkelde en opkomende markten) en lage inflatie.

De term schuldenafbouw dekt de lading niet helemaal, want de schuldenberg is sinds de crisis niet echt gekrompen, zegt Van Leenders. Hij is slechts verplaatst van de private sector naar de overheid. “Er is wereldwijd nog weinig sprake geweest van deleverage. De groei is niet laag omdat er schulden worden afgebouwd. Ze worden niet meer ópgebouwd, maar daar blijft het wel bij.”

De trend van lagere investeringen is, net als die van de lagere productiviteitsgroei, al lang geleden ingezet. “De dalende trend in investeringen is er al sinds midden jaren ’80. Daar liggen structurele zaken aan ten grondslag, bijvoorbeeld omdat de IT-revolutie zorgt dat je met minder investering hetzelfde resultaat kunt boeken. Maar op dit moment zie je bijvoorbeeld ook dat beleggers sterk gericht zijn op dividend en share buybacks. Bedrijven kiezen er daarom voor om hun cash voor dat doel aan te wenden.”

 

Rente maakt het spannend

De ontkoppeling van de handel, zoals van Leenders het noemt, heeft te maken met het feit dat opkomende markten minder makkelijk meeprofiteren van het herstel in de ontwikkelde markten, omdat de internationale handel in het slop zit. “Door de sterkere dollar is er sprake van een terugtrekkende beweging in de financiering van de handel. Daarnaast zijn de loongroei en het concurrentievermogen in emerging markets afgenomen.”

Desondanks verwacht Van Leenders wel een groei in de wereldeconomie, maar er liggen risico’s op de loer. Uiteraard kijkt hij met argusogen naar de gevolgen van de eerste monetaire verkrapping door de Fed in december. “Als de Fed verhoogt en de lange rente reageert daar heftiger op dan verwacht, dan zegt de markt eigenlijk: dit is een beleidsfout. Dan moeten we opletten.”

Ook in Japan is de rente een precair punt. “De Japanse rente mag eigenlijk niet stijgen. De helft van de belastinginkomsten gaat op aan rentebetalingen en de druk op de rente is eerder opwaarts dan neerwaarts. Japanse pensioenfondsen draaien uit obligaties naar aandelen en gaan vanwege de vergrijzing sowieso per saldo beleggingen verkopen.”

Hiigh yield en emerging markets

China, de grote onberekenbare factor, is uiteraard ook een bron van risico. “Als de economie een harde landing maakt zullen de effecten op de rest van de wereld volgens de modellen beperkt zijn, maar ik heb daar zo mijn twijfels bij. Sentiment speelt ook een niet te onderschatten rol.”

Wat betreft allocatie is het volgens BNP Paribas in 2016 behoedzaam opereren, tegen de geschetste achtergrond. In staatsobligaties liggen inmiddels negatieve rendementen op de loer en daarom geeft Van Leenders de voorkeur aan bedrijfsobligaties. “Vooral high yield is aantrekkelijk. In de VS zijn de verwachtingen voor wanbetaling nu te negatief.”

Ondanks een gematigde outlook voor de opkomende economieën is Van Leenders toch enthousiast over aandelen èn obligaties in die regio’s. “Zeker op de lange termijn. We zijn strategisch overwogen in aandelen en obligaties in emerging markets. Tactisch is het een ander verhaal. Op korte termijn zijn we de wegingen iets aan het terugbrengen.”


Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus