Column

Hedgefunds kunnen het wel

Mark Baak kan zich niet vinden in de vergelijkingen die Corné van Zeijl maakt over hedgefunds en de S&P. Even narekenen.

Beste Corné,

Ik ben een trouwe lezer van je zeer lezenswaardige columns. Ook je nieuwste column op IEX.nl heb ik met interesse gelezen. Het kan immers geen kwaad de hedgefundmanagers tegen het licht te blijven houden, net als dat met alle beleggingen moet gebeuren. Ik kijk er op een aantal punten wel anders tegenaan dan jij. Op basis van dezelfde grafieken.

Je geeft terecht aan dat de correlatie van de hedgefundindices met aandelenindices is toegenomen. Onder andere de beschikbaarheid van goedkoop geld heeft correlaties doen toenemen de afgelopen jaren, zowel tussen asset classes onderling als de correlatie binnen asset classes. Daar heeft iedere belegger dus mee te maken, of ze nu in hedgefunds beleggen of niet.

Iedere belegger gaat daar anders mee om. Het is bij hedgefundbeleggingen sterk afhankelijk van de reden waarom je in hedgefunds belegt hoe je daarmee om gaat. Dat doen de meeste ervaren hedgefundbeleggers dus ook in toenemende mate, merk ik. Ik scheef er de volgende column over: Optimalisatie vs. diversificatie. Je opmerking bij de tweede grafiek over de afgelopen tien jaar begrijp ik niet.

Lager risico
Uit die grafiek blijkt dat hedgefunds en de S&P ongeveer vergelijkbaar hebben gepresteerd in de afgelopen tien jaar? Maar veel belangrijker: de grafiek geeft een eendimensionaal beeld. Het cijfer is namelijk nog niet gecorrigeerd voor risico. Dat is iets wat ik zelf wel meeweeg als ik verschillende beleggingen tegen elkaar afweeg. We weten dat het risico van een hedgefundindex lager is dan van een aandelenindex.

Als ik deze grafiek zie dan denk ik dus: waarom zou ik het extra risico van long only aandelen nemen, als ik met hedgefunds die in aandelen beleggen hetzelfde rendement kan maken? Wat ik niet snap is waarom Morgan Stanley een van de best presterende beurzen (de S&P 500) vergelijkt met wereldwijd beleggende hedgefunds. Het plaatje ziet er heel anders uit als je de hedgefundindex vergelijkt met de EuroStoxx 50 of de Nikkei 225.

Maar ook dat is even onterecht als jouw SNS Nederlands Aandelenfonds afzetten tegen de S&P 500. Veel logischer was het geweest om wereldwijd beleggende aandelenhedgefunds af te zetten tegen een wereldwijde aandelenindex. In de tabel van Ineichen Research is dat gedaan, zie hiervoor mijn column. Dat geeft duidelijk een ander beeld. Ook Morgan Stanley maakt overigens geen opmerking over het risico dat bij aandelen hoger ligt dan bij hedgefunds.

Optimalisatie en diversificatie
Je sluit je column af met de zin dat hedgefundbeleggers achterblijven zonder extra rendement en zonder risicoreductie. Daar ben ik het niet mee eens. Zelfs als ik de scheve Morgan Stanley vergelijking gebruik (Amerikaanse aandelen index vs. wereldwijd beleggende aandelenhedgefunds) kom ik tot een andere conclusie. Ik zal dat onderbouwen, waarbij ik niet weet wat jij graag als risicomaatstaf hanteert.

Ik neem dus twee veel gebruikte maatstaven: volatiliteit en maximum drawdown. Ik gebruik, net als jij, de afgelopen tien jaar als periode. Ik kijk eerst naar de max drawdown maatstaf en meet dus het verlies van de top in de indexstand tot de bodem. Op basis daarvan was de S&P 67% punt risicovoller dan deze hedgefundindex (-51% vs. -31%). Als ik volatiliteit neem als risicomaatstaf, dan was de S&P 77% punt risicovoller dan hedgefunds (15,8% vs 8,9%).

Ik kies bij een vergelijkbaar rendement dus voor hedgefunds, want dan ligt mijn risico veel lager en mijn risico-rendementsverhouding veel gunstiger. Jij zult je ongetwijfeld op Nederlandse aandelen blijven richten en dat long only blijven doen. Ik blijf een substantieel percentage van mijn geld in hedgefunds beleggen. Zowel ter optimalisatie als ter diversificatie.

Met vriendelijke groet,

Mark Baak


Mark Baak is directeur bij Privium Fund Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie