Column

APG zoekt illiquiditeit op

Illiquiditeit eng? APG vindt van niet en zoekt juist complexiteit en illiquiditeit op bij selectie van hedgefunds.

Zoals Transtrend, onderdeel van Robeco, onmiskenbaar het grootste hedgefund van Nederland is, zo is APG onmiskenbaar de grootse hedgefundbelegger van Nederland. Het pensioenuitvoeringsbedrijf, met ABP als grootste klant, heeft 11 miljard euro belegd in hedgefunds. In Amerika kijken ze niet snel op van dit soort bedragen, maar hier is het extra aandacht waard.

APG is ruim tien jaar geleden gestart met beleggen in hedgefunds. Zoals gebruikelijk is APG begonnen met een allocatie naar fund of hedgefunds. Met het groeien van de kennis, ervaring en allocatie is APG opgeschoven naar beleggingen in single manager-hedgefunds. APG heeft een uitgesproken voorkeur in het selecteren van single manager-hedgefunds: de bèta-exposure van de portefeuille wordt zo klein mogelijk gehouden. De aandelenbèta ligt op 0,1 en de duration op 0,2.

Het risico ligt daardoor ook vrij laag. Ter vergelijking, aandelen zijn drie keer zo risicovol. In portefeuillecontext lag het risico nog lager, want APG is er in geslaagd om goede diversificatie te realiseren. APG durft buiten de rechtstreekse single manager-allocaties ook zijn nek uit te steken. Iets wat niet altijd even gebruikelijk is in Nederland. APG is immers de initiatiefnemer van hedgefund seeding-platform IMQubator.

Illiquiditeit en complexiteit
Het concern steunt daarmee niet alleen de Nederlandse asset management-industrie, maar ook de zoektocht naar en het ontwikkelen van hedgefundtalent. Een andere voorkeur heeft APG op het gebied van complexiteit en illiquiditeit: APG zoekt deze factoren op. Hiermee wijkt APG af van de massa en dat levert mogelijk enkel daarom al toegevoegde waarde op. APG investeert overigens in deze factoren onder de voorwaarde dat de pensioenfondsdeelnemers er ruim voldoende voor gecompenseerd worden.

Kempen Capital Management deelt, naar mijn mening terecht, de voorkeur van APG op dit punt. Na 2008 staat minder liquide voor veel beleggers gelijk aan meer risico. Veel beleggers willen bij wijze van spreken op dagbasis hun portefeuille kunnen draaien. Michiel Meeuwissen van Kempen toonde, op het hedgefundseminar van Ernst & Young daarover een interessant overzicht.

De overwegend minder liquide fondsen waarin Kempen belegt (KCM FOHF) presteerden met +2%, in een periode van bijna vier jaar (januari 2009 tot en met oktober 2012) juist bovengemiddeld in lastige markten, in verhouding tot de resultaten van de brede hedgefundindex (-11%), hedgefund-replicators (-17%) en Ucits-hedgefunds (-11%) en de wereldaandelenindex (- 49%).

APG besteedt ook aandacht, al voor het uitbreken van de kredietcrisis, aan het beheersen van staartrisico’s, geen overbodige luxe want beleggingsresultaten waren de afgelopen tien jaar niet normaal verdeeld. Zo berekende Welton dat, overigens ook over een langere periode, het staartrisico op de S&P 500 maar liefst vijf keer groter was dan op basis van een normaal distributie verwacht mag worden. Mogelijk heeft APG hierdoor de schade in 2008 beperkt gehouden.

APG heeft voor ABP momenteel een allocatie naar hedgefunds (inclusief GTAA) van 6%. De resultaten van APG op hedgefundgebied zijn uitstekend. Op de single manager-hedgefundbeleggingen is sinds 2003 een rendement gemaakt van 7% per jaar, na aftrek van kosten. Nu ligt het dekkingsgraadprobleem van de meeste pensioenfondsen aan de liability-kant. Aan de hedgefundasset-kant van ABP heeft het zeker niet gelegen. Met een tienjarige rente van 1,4% op ‘veilige’ staatsobligaties een asset allocatie-wijziging waard?

  • deze column werd eerder gepubliceerd in de decemberuitgave van IEXProfs magazine

IEXProfs magazine


Mark Baak is directeur bij Privium Fund Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie