Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Column

Negatieve rente – is het dieptepunt bereikt?

Het aantal obligaties met een negatief rendement is de afgelopen drie jaar bijna verdrievoudigd, aldus Wim van Zwol. Is het eind van de rentedalingen al in zicht?

Het aantal obligaties met een negatief rendement is de afgelopen drie jaar bijna verdrievoudigd. In Denemarken is het zelfs zo extreem dat een huiseigenaar betaald krijgt voor het afsluiten van een hypotheek; de rente voor een tienjarige hypotheek bedraagt -0,5%.

Centrale banken en beleggers spelen een belangrijke rol als het gaat om negatieve rente. Om zowel de economie als de inflatie te stimuleren hebben centrale banken de rente verlaagd. En de recente volatiliteit heeft zelfs tot een verdere verlaging geleid in de VS.

Nadeel van deze aanpak is dat het een duidelijk signaal afgeeft dat de centrale banken zich zorgen maken over de economie.

Blijven zitten met aandelen

Beleggers kopen obligaties om inkomen te generen uit iets wat wordt beschouwd als een veilige haven in tijden van economische recessie of crisis. Tegelijkertijd verkopen beleggers hun risicovolle aandelen.

Ze geven de voorkeur aan een bescheiden negatief rendement op obligaties versus een potentieel hoger negatief rendement op aandelen of bedrijfsobligaties als ze denken dat er recessie komt.

Op korte termijn zal een negatieve rente de economie ondersteunen. Maar zonder fiscale stimulans of betere kapitaalallocatie blijft organische groei achter en blijven beleggers zitten met overgewaardeerde aandelen.

Lager rendement

De uitstaande schuld wereldwijd staat door de lage rente op recordhoogte. Als de inflatie in de toekomst gaat stijgen en centrale banken hun beleid daarop aanpassen, krijgen obligatiehouders te maken met negatieve rendementen.

Kapitaalkosten van landen en bedrijven nemen weer toe, wat vervolgens voor een hele reeks problemen kan zorgen. Denk aan ontslagen, minder investeringen en problemen bij het aflossen van schulden.

Voor beleggers ziet er niet rooskleurig uit. Zij gaan ervan uit dat ze een bepaald rendement halen op hun vermogen voor studie of pensioen. Dat rendement zal lager uitvallen dan vooraf gedacht. 

Niet vergeten

Dit kan betekenen dat zij meer of langer moeten werken. Beleggers kunnen in de verleiding worden gebracht om in risicovollere delen van de markt te beleggen om zo een positief rendement te genereren. Met alle gevolgen van dien als de economie afkoelt. 

Helaas kan de rente nog veel verder kan dalen. Met elke daling worden de vooruitzichten voor toekomstige rendementen en economische groei zwakker. Zeker wanneer een renteverlaging voortvloeit vanuit zorgen om de economie.

Ook al nemen risico’s op vastrentende waarden toe, de cruciale rol van obligaties in een portefeuille moeten beleggers niet vergeten.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus