Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Column

Verdienen aan obligaties met een negatieve rente

Er is inmiddels voor 13,4 biljoen dollar geïnvesteerd in obligaties met een negatieve rente. Dat hoeft een positief rendement niet in de weg te staan, betoogt Wim van Zwol.

De waarde van obligaties wereldwijd met een negatieve rente bedroeg eind oktober 13.400 miljard dollar. Veel beleggers zijn dus bereid zijn om een flinke premie te betalen voor obligaties van bedrijven en landen.

Sinds de financiële crisis hebben centrale banken hun doelstellingen voor de kortetermijnrente verlaagd en geprobeerd leningen goedkoop te maken. Deze renteverlagingen op korte termijn kunnen van invloed zijn op langetermijnrendementen. Dit is vooral het geval wanneer beleggers de renteverlagingen interpreteren als een teken dat beleidsmakers zich zorgen maken over de gezondheid van de economie.

Beleggers die obligaties kopen in afwachting van een nog lagere rente hebben ook een rol gespeeld. De obligatiekoersen stijgen immers wanneer de rente daalt. Dus zelfs obligaties met een negatieve rente kunnen positieve rendementen genereren.

Inschatting maken

Om een positief rendement te realiseren, moet een belegger de obligaties wel vóór de vervaldatum verkopen, wat voor sommige beleggers niet altijd wenselijk of haalbaar is.

Angst is eveneens een factor. Sommige risicomijdende beleggers hebben gekozen voor bijna geen rendement op obligaties boven het risico van een significante neergang van de aandelenmarkt van 10%, 20%, of zelfs meer.

De rente is al laag, maar onzekerheid over de wereldwijde groei en handelsspanningen zou kunnen leiden tot een verdere versoepeling door centrale banken. Het blijft dus lastig om een goede inschatting te maken.

Omdat de rente een goede indicatie is voor de potentiële inkomsten van obligaties op jaarbasis blijft de obligatie-omgeving waarschijnlijk uitdagend. Omdat obligaties wel een belangrijke rol hebben in het diversifiëren van een portefeuille is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Hier een paar tips waar u op moet letten:

 • Diversifieer
  internationaal beleggen in obligaties is een diversificatiestrategie en niet bedoelt om naar rendement te streven. Internationale obligaties, zelfs wanneer ze zijn gehedged, kunnen de gemiddelde volatiliteit van een beleggingsportefeuille in de loop van de tijd verminderen en beleggers in staat stellen maximale diversificatie te bereiken door een grotere portie van de markt in handen te hebben. Het afdekken van valuta bij internationale obligatiebeleggingen is best practice, omdat valutaschommelingen alle diversificatievoordelen in een klap teniet kunnen doen. 

 • Weersta de drang om naar rendement te streven
  Het is verleidelijk om hoogwaardige obligaties in te ruilen voor beleggingen met potentieel hogere rendementen, zoals obligaties van mindere kwaliteit of aandelen met een hoog dividend. Maar rendement en risico gaan altijd samen. Vergeet niet waarom obligaties van hoge kwaliteit onderdeel zijn van de portefeuille. Hun primaire rol is niet om het rendement te verhogen, maar als een buffer voor volatiliteit en de riskantere beleggingen die in de portefeuille zitten, zoals aandelen.

 • Wees realistisch
  Wij verwachten dat het rendement op obligaties (en aandelen) het komende decennium lager zal liggen dan de afgelopen decennia. Beleggers zullen het eerder moeten hebben van een hogere inleg dan van hoge marktrendementen.

 • Houd kosten in de gaten
  Hoe lager de kosten, hoe hoger het rendement.

Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus