Column

Europese beleidsmakers ontdekken belang van kosten

De Europese Commissie wil meer concurrentie en grotere toegankelijkheid om de beleggingskosten te helpen drukken. Laat, maar een goed idee.

Afgelopen maand publiceerde de Europese Commissie zijn Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action Plan. Die titel is een mond vol en misschien is dat een van de redenen dat beleggers weinig acht slaan op deze zogeheten CMU Mid-Term Review.

Toch zouden ze dat wel moeten doen. Het plan is namelijk onderdeel van een zeer welkom initiatief dat kosten voor beleggers in heel Europa zal helpen verlagen. Het Capital Markets Union Action Plan bundelt een aantal initiatieven van de Commissie die gericht zijn op het creëren van een daadwerkelijk gemeenschappelijke Europese kapitaalmarkt.

De Commissie wil de Europese kapitaalmarkten versterken en het aandeel van particuliere beleggers hierin verhogen. Dit doet ze onder andere door nieuwe initiatieven om particulieren te laten beleggen in niet-bancaire producten zoals fondsen.

Goed initiatief, maar laat

Om ervoor te zorgen dat mensen over de lange termijn eerlijke rendementen verdienen, is de Commissie zich er steeds meer van bewust dat bepaalde nieuwe producten op de eerste plaats het belang van beleggers moeten dienen.

Het Capital Markets Union Action Plan richt zich mede om die reden nu ook nadrukkelijk op distributie, kosten en rendementen van beleggingsproducten voor particuieren. Meer concurrentie en grotere toegankelijkheid zal de beleggingskosten helpen drukken.

Het goede nieuws is dat ook beleidsmakers in de Europese lidstaten – waaronder Nederland – steeds meer oog krijgen voor beleggingskosten. Dit is wel rijkelijk laat. In de VS heeft de commerciële realiteit deze kosten allang teruggedrongen en ook het VK let de afgelopen vier a vijf jaar nadrukkelijk op kosten.

Zelf betere info geven

Op het vasteland van Europa is dat nog veel minder het geval. Beleggers kunnen geen invloed uitoefenen op de markt, of op het rendement van hun beleggingen, maar ze kunnen wel bepalen wat ze aan kosten uitgeven – en dat maakt over de langere termijn gezien heel veel uit voor hun rendement.

Helaas heeft de gemiddelde particuliere belegger nog altijd geen goede grip op beleggingskosten. Wij denken dat dit deels komt door de weinig behulpzame informatie die ze krijgen van fondsaanbieders.

We moeten beleggers in een betere uitgangspositie brengen, zodat ze hun beleggingskosten kunnen begrijpen, inzien hoe hun beleggingen zouden kunnen renderen, en ook hoe ze daadwerkelijk renderen.

Eenvoudigere informatie met een prominentere plaats voor kosten kan beleggers alleen maar helpen om beter geïnformeerd beslissingen te nemen.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?