Combineer momentum met value

Hoe kan een belegger zijn momentumstrategie optimaliseren, zodat een pijnlijke ervaring als in 2014 achterwege blijft?

In 2013 werkte momentumbeleggen prima, maar 2014 draaide tot nu toe uit op een mislukking. Millennial Invest meent dat momentumbeleggen prima werkt op de lange termijn, maar kortstondig een pijnlijke terugval kan doormaken. Hoe kan een belegger zijn momentumstrategie optimaliseren, zodat een pijnlijke ervaring als in 2014 achterwege blijft?

Combi-beleggen
Momentumbeleggen is populair, omdat het goed werkt. Millennial Invest definieert momentum, als het totale rendement over de laatste zes maanden. Sinds 1963 levert het kopen van de top-tien best renderende bedrijven over het laatste halfjaar een rendement op van 14,4% op jaarbasis. Maar het gaat wel gepaard met een achtbaanrit, de volatiliteit op jaarbasis bedraagt 24,4%. 

Deze strategie kan een belegger soms opzadelen met dure aandelen, of een lage kwaliteit. De schrijver pleit voor een combinatie van waardering en kwaliteit. Momentumbeleggen werkt nog beter als nooit de dure aandelen of junk worden gekocht.

Value en momentum
Sommige mensen denken dat value en momentum tegenpolen zijn, maar ze werken juist goed samen. Voor value neemt de schrijver simpelweg de koers-winstverhouding. De goedkoopste 10% levert een rendement op jaarbasis van 16,3%, gecombineerd met een momentumstrategie stijgt het rendement naar 18,5% en dat bij een veel lagere volatiliteit. 

Kwaliteit en momentum
Een tweede manier om de momentumstrategie te optimaliseren is focussen op kwaliteit. Ook dan blijkt de combinatie met momentum tot een hoger rendement te leiden, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. 

Momentum werkt al op zich, maar het rendement kan verbeteren als sommige trends gevolgd worden en anderen juist genegeerd. Het momentumeffect werkt het beste bij de goedkoopste aandelen en bij de hoogste kwaliteit.

Wanneer men momentum combineert met value, zou men geen van de aandelen in bezit hebben gehad, die het nieuws in 2014 op negatieve manier bepalen, stelt de schrijver.

Kortom, momentumbeleggen is net als iedere andere strategie: spreiding werkt verzachtend, maar verbetert het resultaat.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?