Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Dividendrendement is een slechte waarderingsmaatstaf

Het dividendrendement zegt weinig tot niets over het toekomstige aandelenrendement. Dat zegt Joachim Klement in zijn beursblog op basis van een studie. "Alleen voor de lange termijn hebben waarderingsmethoden, zoals het dividendrendement, wel zin."

"Er zijn nog steeds veel beleggers die ervan uitgaan dat het dividendrendement een goede graadmeter is voor wat aandelen opleveren op de lange termijn. Hoe hoger het dividendrendement, des te beter.

In hun ogen waren de jaren van outperformance voor groeiaandelen met een laag dividend tussen 2010 en 2021 abnormaal. Het is een kwestie van tijd totdat het lot dividendaandelen beter gezind is. Maar wat is de voorspellende waarde van het dividend?

Yang Bei van de Universiteit van Missouri heeft aangetoond dat het in ieder geval voor de korte tot middellange termijn geen betrouwbare maatstaf is om de waarde van een aandeel te bepalen.

Nieuwe data

Ik heb al eerder over het werk van Yang Bei geschreven. Het ging toen over een studie van hem waarbij hij de voorspellende kracht heeft getest van een hele batterij aan waarderingsmaatstaven. Hij deed dat op basis van tijdreeksen uit de VS en het VK. Daaruit bleek dat bij een relatief korte tijdshorizon van één jaar vrijwel alle waarderingsmethoden jammerlijk faalden.

Om zijn studie kracht bij te zetten, heeft Yang Bei daar nu data van het Macrohistory Lab aan toegevoegd met informatie over aandelenprijzen, dividendrendementen, obligatiekoersen en huizenprijzen uit 17 landen sinds 1870. Met die datareeksen kon hij de voorspellende kracht uitrekenen van dividendrendementen in deze 17 landen over een periode van 150 jaar.

En - luister en huiver - in slechts 5 van de 17 landen kon een significant verband worden aangetoond tussen het dividendrendement en het totale rendement op de beurs in de periode erna. Toen hij probeerde toekomstige marktrendementen uit te rekenen op basis van nog onbekende gegevens, bleek zelfs slechts één van de 17 landen (het Verenigd Koninkrijk) een significant voorspellend vermogen te hebben.

Aangezien het toeval kan zijn dat dit het VK was en niet een ander land, is de voorspellende waarde van het dividendrendement met andere woorden zo goed als nul.

Value heeft wel waarde op lange termijn

Wat het eens te meer aantoont, is dat waarderingsmaatstaven een slechte voorspeller zijn voor de prestaties over één jaar, ongeacht de markt waar u in belegt.

Als u een waardebelegger bent, moet u veel verder in de toekomst kijken, want alleen op de lange termijn levert waardebeleggen een outperformance op. Daar blijf ik van overtuigd. Ik ben van mening dat een vaulebelegger een tijdshorizon van 5 tot 10 jaar moet hebben. Pas dan komen waarderingsmethoden tot hun recht."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen