Nieuws

High yield is een must

Aegon AM geeft vier redenen waarom high yield-obligaties absoluut in elke portefeuille thuishoren.

Aegon Asset Management ziet high yield-obligaties als een onmisbaar onderdeel van de beleggingsportefeuille. De vermogensbeheerder geeft daarvoor vier redenen, zo valt te lezen in het rapport The evergreen appeal of high yield bonds.

1. Hoog rendement, lage volatiliteit

Veel beleggers zullen dit niet beseffen, maar high yield-obligaties leveren historisch gezien een rendement op dat vergelijkbaar is met aandelen, terwijl de volatiliteit stukken lager is. 

Aegon AM geeft het voorbeeld van Amerikaanse high yield over de laatste 20 jaar in vergelijking met de S&P 500. Het rendement sinds 2000 was cumulatief 333% tegenover 309% voor de S&P. Iets minder dus, maar de volatiliteit lag met 5% ook veel lager dan de 19,1% voor aandelen. 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

2. Meer rendement dan staatsobligaties

Het rendement van high yield ligt stukken hoger dan op andere soorten obligaties zoals staatsobligaties of inflatie linked obligaties. Er is uiteraard een groter risico op defaults (wanbetalingen), maar bij een breed gespreide portefeuille wordt dat risico ruimschoots vergoed door de risico-opslag (credit spread). Gunstig is ook dat de spread altijd hoger is als het economisch slechter gaat en de risico’s dus hoger zijn.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

3. Korte duration

High yield-obligaties hebben een kortere duration (looptijd) dan andere vastrentende waarden. Het voordeel daarvan is dat ze minder gevoelig zijn voor renteschommelingen. De gemiddelde looptijd ligt rond 5,5 jaar. 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

4. Lage correlatie met aandelen

High yield heeft historisch gezien een lage of zelfs negatieve correlatie met aandelen. Het hebben van high yield biedt een portefeuille meer stabiliteit.

Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het inkomen vooral komt uit rentebetalingen en veel minder door kapitaalwinst (een stijgende koers). Dat is ook logisch omdat de intrinsieke waarde van een high yield-obligatie aan het einde van de looptijd in principe altijd terugkeert naar de uitgifteprijs.

De rente zorgt daarmee ook voor stabiliteit. In tegenstelling tot aandelen waar bubbels kunnen ontstaat door overdreven toekomstverwachtingen is dat bij high yield veel lastiger. Een belegger krijgt immers nooit meer rente dan is afgesproken bij uitgifte van de obligatie.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie