Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Cash is trash

Assetmanagers moeten momenteel weinig van cash hebben. Die conclusie trekt Eelco Ubbels van Alpha Research na het doorspitten van zestig beleggingsrapporten.

De voordelen van cash liggen voor de hand: het werkt risicoverlagend, het is een middel voor diversificatie tegenover staatsobligaties met een lage rente, en het kan worden ingezet voor aankopen bij marktcorrecties.
De nadelen van cash zijn ook duidelijk: het vormt geen hedge tegen inflatie en het levert niets op. Sterker, inflatie en belastingen zorgen voor een zeker negatief rendement.

Het is dus niet verwonderlijk dat cash in de consensus van 60 assetmanagers in de ranking van de vijf belegingscategorieën (aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, cash en commodities) op de vierde plaats staat. Slechts 26% van de assetmanagers heeft cash overwogen. 40% is negatief, 33,3% is neutraal. Van de 15 grootste assetmanagers is zelfs 54% negatief en maar 15% is positief.

Hoe anders was de situatie zeven maanden geleden, toen nog 40% van de assetmanagers positief oordeelde over cash en het op de tweede plaats in de ranking stond.

Er zijn betere alternatieven

Welke argumenten gebruiken asset managers nu later om cash te over- dan wel te onderwegen? In het algemeen ontbreekt in meeste rapporten een uitgebreide toelichting bij cash. Maar er zijn uitzonderingen die samen een goed beeld geven.

Van de Top 15 assetmanagers zijn er zeven die een onderweging aanhouden. Northern Trust AM verwoordt de motivatie als volgt: “Omdat de pandemie de wereldwijde economie naar beneden heeft gesleurd, zijn centrale banken teruggegaan naar een nul procent rentebeleid. Daarom zullen cashrendementen rond de nul blijven. Wij geloven dat cash in deze omgeving alleen aangehouden moet houden voor korte termijn liquiditeitsbenodigdheden.”

UBS is op zich neutraal, maar het oordeel is tamelijk negatief: er zijn betere alternatieven. “Terwijl obligatierentes in de afgelopen weken zijn gestegen, verwachten wij in de meeste scenario’s dat de risicovrije rente onder inflatie blijft voor de voorzienbare toekomst. Dus zullen langetermijnbeleggers moeten nadenken om negatief reëel renderende activa als cash te vervangen met activa die wel een positieve reële yield geven, zoals dividendaandelen of sommige alternatieven in het kredietspectrum.”

Legal & General IM en T. Rowe Price hebben als een van de weinige assetmanagers een positieve houding ten opzichte van cash. Helaas zonder toelichting.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Online magazine ETF's