Nieuws

Omgekeerde rentecurve écht geen probleem

De omgekeerde yieldcurve in de VS maakt angstig, want in het verleden betekende dat een recessie. Dat is ditmaal anders, zegt Ben Graham. "Het duidt in de eerste plaats op lage inflatie. Voor een recessie zijn meer onheilsboden nodig."

De rente op langer lopende Amerikaanse en Europese staatsobligaties is het afgelopen half jaar gekelderd. In de VS daalde de rente op een tienjarige staatsobligatie van 3,25% naar 2,1% en de rente op een tweejarige T-Bill van 2,96% naar 1,86%. Dat zijn geweldige bewegingen voor zo’n korte tijd en traditioneel een zorgelijk signaal voor de economie.

Maar het wordt volgens de economische theorie pas echt gevaarlijk als de rentecurve omdraait en obligaties met een korte looptijd meer rente geven dan die met een lange looptijd.

Precies dit is in een aantal landen en op een aantal punten van de yieldcurve aan de hand. In de VS is de rente op een zesmaandslening met 2,21% bijvoorbeeld nauwelijks veranderd en ligt deze dus boven de rente op een tienjarige lening. Betekent dit dat een recessie nabij is?

Schuilkelder

Volgens obligatiehandelaar Ben Graham is het inderdaad geen goed teken, maar moord en brand schreeuwen is volgens hem overdreven. Ten eerste constateert hij dat de yieldcurve (nog) niet geheel is omgekeerd.

De rente op een dertigjarige lening is nog altijd hoger dan een tienjarige lening en een tweejarige. Alleen helemaal aan het begin van de curve is deze omgekeerd. Iets wat overigens ook geldt voor de Eurozone en Nederland. 

In Nederland is de rentecurve bijvoorbeeld zo plat als een dubbeltje tot vier jaar. Daarna loopt hij op van rond de -0,5% tot bijna 0% bij een tienjarige lening en +0,4% bij 30 jaar.

Lage inflatie en groeivertraging

Allereerst getuigen die cijfers natuurlijk niet van een uitbundig groeiende economie. Anders zouden de kosten van kapitaal wel hoger zijn. Maar het hoeft volgens Graham ook nog niet gelijk een recessie te betekenen. Waar het volgens hem vooral op duidt is een zeer lage inflatie. 

Dat is trouwens niet alleen nu het geval. De rentecurve is al een paar jaar vlak. Dat de curve nu op sommige plaatsen is omgekeerd, maakt de kans op een recessie de komende twee jaar groter, maar in de schuilkelder duiken is overdreven.

“It’s not like the curve inverts and some magical thing happens to the economy where recession becomes inevitable….. In short, don’t shit your pants just because some media outlet is trying to scare you by misrepresenting a fairly well established indicator of recession…. They’re a sign of more muddling through, slowing growth and weak future inflation, but not necessarily a sign that you need to lock yourself in your bunker and plan for the end of the world.”

Kwetsbare economie

Volgens Graham is het flauwekul om een recessie te voorspellen alleen op basis van de rentecurve. Daar zijn meer factoren voor nodig, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van wereldwijde handelsconflicten en een inzakkende huizenmarkt.

“Zover zijn we nog niet. Maar de economische groei is kwetsbaar, dat is wel duidelijk.”

Lees: Niet bang voor omhekeerde rentecurve

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus