Nieuws

MiFID II geeft ETF-verkoop extra impuls

De nieuwe Europese regels voor de financiële sector (MiFID II) hebben door de eis van meer transparantie een extra impuls gegeven aan de Europese ETF-markt.

De dit jaar aangescherpte regels voor de Europese financiële sector, beter bekend als MiFID II, hebben de ETF-industrie meer klanten opgeleverd, zegt Steve Cohen, hoofd iShares EMEA bij BlackRock.

De oorzaak ligt volgens hem voor een belangrijk deel bij de extra transparantie waar vermogensbeheerders sinds 3 januari om wordt gevraagd. De extra informatie heeft beleggers ten eerste nogmaals duidelijk gemaakt hoe goedkoop ETF’s eigenlijk zijn in vergelijk tot traditionele beleggingsfondsen. Ten tweede heeft Midfid II gezorgd voor meer inzicht in de liquiditeit van de ETF-handel.

Europese handel in ETF's stijgt met 70%

Deze liquididiteit is veel groter dan tot dusver werd aangenomen, zo blijkt uit cijfers van het Nederlandse Flow Traders. Marketmakers hebben de eerste maanden van dit jaar gemiddeld 121 miljard euro per maand aan ETF’s verhandeld. In 2017 was dat slechts 71 miljard. Een stijging dus van meer dan 70%, die volgens Cohen grotendeels valt te verklaren doordat nu ook transacties die buiten de beurs omgaan moeten worden opgegeven.

Voor institutionele beleggers in ETF's is dat goed nieuws, omdat zij nu minder bang hoeven te zijn voor een illiquide markt op het moment dat ze grotere plukken willen kopen of verkopen. De cijfers over de maand juni duiden overigens wel weer op een lichte terugval van de ETF-handel. Enige voorzichtigheid is dus geboden.

Kostenvoordeel

Het andere punt waar Cohen op wijst, is het kostenvoordeel van ETF’s. Dat wordt inderdaad steeds inzichtelijker gemaakt voor beleggers. Maar perfect is het nog niet, zo liet een IEX-onderzoek naar Nederlandse vermogensbeheerders eerder dit jaar zien. Daaruit bleek dat vermogensbeheerders in Nederland nog achterlopen bij het invoeren van de Mifid II regels.

MiFID II is overigens niet de enige reden waarom de Europese ETF-handel dit jaar is gegroeid. De plotse terugkeer van de volatiliteit in februari heeft waarschijnlijk meegeholpen aan de extra handelsactiviteit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus