Column

Institutionele beleggers hebben een kostenprobleem

De uitkomst van een poll van bfinance onder grootbeleggers liegt er niet om. Inflatie, regelgeving en ESG maken het lastig om de kosten onder controle te houden.

Uit een nieuw onderzoek onder beleggers, uitgevoerd door investment consultant bfinance, blijkt dat beleggers over de hele wereld worstelen met uitdagingen op het gebied van kostenbeheer te midden van aanhoudende inflatie, aangescherpte ESG-eisen en regeldruk.

Het deze week gepubliceerde rapport Investors' Costs and Fees bevat data van bijna 200 asset owners (waaronder pensioenfondsen, verzekeraars en stichtingen) uit 22 landen. Uit het rapport blijkt dat de beheerkosten weliswaar zijn gedaald, maar dat andere kosten zijn gestegen, waaronder 'ad-hoc' kosten voor vermogensbeheer en administratieve kosten van fondsen.

Sinds de wereldwijde financiële crisis hebben beleggers geprofiteerd van kostenverlagende factoren, zoals lage rentetarieven, neerwaartse druk op de vergoedingen voor vermogensbeheer en verbeterde kostentransparantie door onder andere regelgeving en andere initiatieven binnen de sector. Er is nu echter sprake van een 'significante' kostenverhogende druk.

Extra kosten

In een klimaat van stijgende kosten, met hoge rentetarieven, toenemende druk om te voldoen aan ESG-richtlijnen, en aanhoudende marktvolatiliteit, staan beleggers onder druk om op veel gebieden meer 'waarde voor hun geld' te krijgen zonder afbreuk te doen aan hun strategische doelen.

Op een like-for-like basis meldde 34% van de beleggers een stijging van de administratieve kosten van fondsen in de afgelopen drie jaar. De beperkte omvang van deze kosten in verhouding tot de fondsbeheerkosten maakt deze stijging aanvaardbaar. 46% zegt dat de beheerkosten zijn gedaald, maar bijna een op de vier heeft te maken gehad met een stijging van de incidentele kosten.

ESG-gerelateerde kosten, en hoe deze in rekening te brengen, zijn veel genoemde knelpunten voor beleggers. Verder hebben sommige beleggers hogere 'marktimpact'-kosten waargenomen na een periode van marktvolatiliteit en periodieke liquiditeitsbeperkingen bij vastrentende waarden.

ESG-gerelateerde kosten, en hoe deze in rekening te brengen, zijn veel genoemde knelpunten voor beleggers

Te weinig kostentransparantie

Er is een hoge mate van ontevredenheid over de transparantie van transactiekosten. Slechts 27% van de beleggers is tevreden over de transparantie van de marktimpact-kosten en 45% over de handels-/brokerage-kosten. Daarentegen is 83% van de beleggers tevreden over de transparantie van de beheerkosten, 

Meer nog dan over kostentransparantie zijn beleggers ontevreden over de vergelijkbaarheid van kosten. Wat de transactiekosten betreft, is 14% van de beleggers tevreden over de vergelijkbaarheid van de marktimpact kosten en 24% over de handels-/brokeragekosten. Deze ontevredenheid is ook te zien bij de beheer- en prestatievergoedingen, met 37% en 48% van de beleggers ontevreden over deze respectievelijke kosten.

Ondoorzichtige private markets

Twee derde van de beleggers is in grote lijnen tevreden over zowel de transparantie als de vergelijkbaarheid van de kosten van beleggingen in fixed income, tegenover slechts 16% in private markets en 18% in liquid alternatives.

Gebrek aan transparantie is vooral een groot probleem in private markets, waar 44% van de beleggers niet tevreden is met het huidige niveau van kostentransparantie.

 

"Gebrek aan transparantie is vooral een groot probleem in private markets"

Kathryn Saklatvala, Head of Investment Content bij bfinance en co-auteur van het rapport, concludeert: "De gegevens en anekdotische commentaren in dit rapport illustreren duidelijk in welke mate beleggers nu geconfronteerd worden met een kostenverhogende druk. Dit is een groot contrast met het vorige decennium, toen lage rentetarieven, neerwaartse druk op de beheerkosten en verbeterde (maar nog steeds imperfecte!) transparantie aanzienlijk hielpen om de like-for-like kosten voor beleggers te verlagen."

  • Lees ook: Beleggingsbuitenbeentje Nederland. Nederlandse banken en wealth managers lopen volgens Erik van de Weele van Allianz Global Investors duidelijk voorop in transparantie en duurzaamheid.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Assetallocatie