Nieuws

Gedwongen rentmeesterschap

Juist uitgevers van indexfondsen moeten volgens Wim van Zwol door engagement ondernemingen de juiste weg wijzen.

Goed rentmeesterschap is cruciaal voor managers van indexfondsen of ETF's, juist omdat zij noodgedwongen alle fondsen van een index in de portefeuille hebben. Actieve managers hebebn dat problemen niet. Zij kunnen selecteren en zo ondernemingen, die niet duurzaam opereren, uit de weg gaan of verkopen. 

Juist vanwege het gebrek aan keuzemogelijkheden moeten juist indexbeleggers de pleitbezorgers van goed ondernemerschap zijn, zodat ook op de lange termijn duurzame rendementen mogelijk zijn. Maar hoe ziet de weg van goed rentmeesterschap eruit?

  • Hein Praats over de toegevoegde waarde van engagement

Wij (de auteur is verbonden aan Vanguard; red) beginnen altijd duidelijk te vertellen wat wij onder goed ondernemerschap verstaan We zijn ervan overtuigd dat bedrijven met een goed bestuur op de lange termijn betere resultaten blijven boeken en meerwaarde voor aandeelhouders creëren.

Richten op haalbare veranderingen

We richten ons vooral op die onderwerpen en bedrijven waar we veranderingen teweeg kunnen brengen. We zetten daarbij alle beschikbare instrumenten en research in om een constructieve dialoog op te zetten met de bedrijven waarin wij namens onze beleggers een belang hebben. Dat kan gaan om bestuurskwesties, achterblijvende rendementen of sociale en milieurisico’s.

Bedrijven die het goed voor elkaar hebben,  halen wij graag aan. Goed voorbeeld doet immers volgen. Hoewel directe betrokkenheid van aandeelhouders bij bedrijven – en dan vooral het bestuur – in Nederland veel voorkomt, is dit in de VS nog volop in ontwikkeling.

Niet alleen maar stemmen

In 2015 hebben we ongeveer 800 gesprekken gevoerd met ondernemingen. Aan ongeveer 25% van deze gesprekken deden onafhankelijke bestuursleden mee. Dit werkt beter dan tijdens de aandeelhoudersvergadering simpelweg voor of tegen een voorstel te stemmen.

Doordat we meepraten over kwesties die spelen binnen een bedrijf, zorgen we ervoor dat het bedrijf met een beter voorstel komt dat wij en andere aandeelhouders eerder zullen steunen. Onze betrokkenheid helpt ons ook om de kwesties binnen de bedrijven waarin we beleggen beter te doorgronden.

Vaak zijn deze namelijk niet zwart-wit. Ook is het belangrijk dat we onze invloed blijven uitoefenen op de lange termijn en dat het niet alleen om één enkele gebeurtenis of transactie gaat. Een goed voorbeeld hiervan is de gesprekken die we hebben gevoerd over het salaris van een bestuurder bij een van de grote bedrijven in onze portefeuille.

Stem gebruiken

Dit bedrijf had zijn nieuwe CEO een aanzienlijk aandelenpakket beloofd zonder dit te koppelen aan prestaties. We hebben onze kritiek hierop geuit. Ook hebben we tegen het zogeheten say-on-pay-voorstel gestemd en uiteindelijk ook tegen leden van de remuneratiecommissie.

Het is dan wel zaak om in gesprek te blijven met het bestuur. Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken over het aandelenpakket waarbij ook strikte voorwaarden omtrent prestaties zijn opgenomen. Zo kan het dus ook.

Betrokkenheid is dus niet alleen in het belang van actieve beleggers. Aangezien passieve beleggers vaak meer gewicht in de schaal kunnen leggen, is hun stem net zo belangrijk, haast belangrijker. Het is vevolgen zaak die stem goed te gebruiken.

Duurzaam beleggen anno 2017

Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen