Nieuws

KCM haalt nieuw pensioenfonds binnen

KCM zal het fiduciair management gaan doen voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche.

Kempen Capital Management is door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche heeft aangesteld als fiduciair manager. Het bedrijfstakpensioenfonds telt 18.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van circa 600 miljoen euro.

Kempen zal zorg dragen voor strategische advisering, managerselectie en monitoring, en risicomanagement. “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche is in 2016 een tender voor het vermogensbeheer gestart”, zegt Ruud Spuijbroek, voorzitter van het pensioenfonds. “Na een uitgebreid selectietraject is Kempen gekozen als onze fiduciair manager.” 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus