Nieuws

Vrouwelijke fondsmanagers zijn schaars, vooral hier

Vrouwen hebben nog altijd weinig kans in de fondsenindustrie, zo blijkt uit het Alpha Female Report 2023. In de acht jaar dat dit onderzoek verschijnt, is het percentage vrouwelijke fondsmanagers gestegen van 10,3% naar 12,1%. Nederland doet het nog slechter.

Nederland bungelt onderaan de lijst van landen met vrouwelijke fondsmanagers. Dit beschamende feit blijkt uit het laatste Alpha Female Report 2023, dat sowieso een grimmig beeld schetst over de positie van vrouwen in de beleggingssector.

Het rapport, dat voor de achtste keer verscheen, meldt dat Nederland niet verder komt dan 5% vrouwelijke fondsmanagers. Dat is ver onder het mondiale gemiddelde van 12,1% en een dieptepunt binnen de EU.

In Europa scoren bijvoorbeeld Spanje (21%), Italië (20%) en Frankrijk (18%) veel beter. Luxemburg en Ierland – waar veel beleggingsfondsen zitten – komen uit op respectievelijk 13% en 11%. Alleen Duitsland en Liechtenstein doen het bijna net zo slecht als Nederland.

Stilstand

De auteurs van het rapport zijn geschokt door de resultaten. De laatste jaren was er al de klad gekomen in de opmars van vrouwen. Maar de laatste twaalf maanden is het proces helemaal tot stilstand gekomen. Wat resteerde was een minimaal plusje van 0,1 procentpunt, waarmee het percentage vrouwen in de top steeg van 12% naar 12,1%.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Citywire, dat kan putten uit een database met ruim 18.000 portefeuillemanagers. De eerste keer dat het rapport werd gepubliceerd, rolde er een vrouwenpercentage (wereldwijd) uit van 10,3%. In acht jaar is daar dus maar 1,8 procentpunt bijgekomen, waarmee de fondsenindustrie een echte mannenwereld blijft.

Nieuwe fondsen

Een van de grote problemen, zo constateert het rapport, is dat nieuwe fondsen zelden vrouwelijke managers krijgen, en juist daar liggen kansen, omdat de fondsenindustrie zeer dynamisch is.

De afgelopen 12 maanden kwamen er 274 nieuwe beleggingsfondsen bij. Het aantal vrouwen dat het heft in handen kreeg, was slechts 6,2%. Als ook fondsen worden meegeteld die door meerdere managers geleid worden (bijvoorbeeld een vrouw en een man) dan stijgt het percentage iets naar 15,7%, maar veel zoden aan de dijk zet dat niet.

Kleine fondsen

Een andere oorzaak is dat vrouwen vaak kleinere fondsen krijgen toebedeeld in nichemarkten. De gemiddelde fondsomvang van vrouwelijke portefeuillemanagers is 371 miljoen dollar. Bij mannen is dat 558 miljoen dollar. 

In crisistijden kan dit een extra probleem opleveren. Het zijn namelijk vaak de kleinere fondsen die als eerste geschrapt worden tijdens bezuinigingsoperaties. Vrouwelijke fondsmanagers zijn in crisistijd dus kwetsbaarder dan hun mannelijke collega’s.

Taiwan

Er zijn gelukkig ook nog een paar landen en bedrijven die er in positieve zin uitspringen. Opvallend is de rol van Azië. Taiwan is met een vrouwenquote van 29% de nummer een wereldwijd. Hongkong en Singapore zitten met respectievelijk 25% en 20% ook in de top 5, samen met het eerder genoemde Spanje en Italië.

Enkele bedrijven die goed scoren zijn Aberdeen, Schroders en HSBC.

Wat nu?

Margaryta Kirakosian, een van de auteurs van het rapport, denkt dat de opgaande lijn weer kan worden opgepakt als het beursklimaat verbetert. De afgelopen 12 maanden werden er 50% minder nieuwe fondsen geïntroduceerd dan het jaar ervoor. "Laten we hopen dat als dit aantrekt, vrouwen ook weer meer kansen krijgen."

Helena Morrissey, voorzitter van het Diversity Project, heeft het volgende advies: "Als bedrijven echt menen wat ze zeggen over een behoefte aan meer gendergelijkheid, dan zouden ze twee keer zoveel vrouwen moeten aanstellen bij nieuwe beleggingsfondsen dan mannen. Zelfs dat is nog een laag percentage, maar het helpt het gat in ieder geval een beetje te dichten.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie