Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Let vooral op de kasstroom

Om een echt goed beeld te krijgen van de waarde van een bedrijf kijkt dividendbelegger Reineke Davidsz liever naar de kasstroomgeneratie op de lange termijn dan naar de door beleggers veel geraadpleegde koerswinstverhouding.

Een van de drie pijlers onder onze beleggingsfilosofie is de mate van kasstroomgeneratie op de lange termijn. Aan de hand daarvan kan de intrinsieke waarde van een onderneming het best worden bepaald en natuurlijk ook of een bedrijf in staat is om zijn dividendbelofte na te komen. Alle bedrijven die wij in portefeuille hebben, beschikken daarom over sterke kasstroomgeneratie.

Kasstroomgeneratie is natuurlijk niet de enige maatstaf die beleggers inzetten om een bedrijf te waarderen. Vaak gaat het over de koerswinstverhouding. Het is belangrijk om te weten dat er tussen winst en kasstroom grote verschillen bestaan. Die moeten worden begrepen om het totale waarderingsplaatje helder te krijgen.

Reineke Davidzs
Reineke Davidsz van Van Lanschot Kempen

Het verschil tussen kasstroom en winst

Kasstroom gaat over geld dat in en uit een bedrijf stroomt. Winst is de omzet minus alle kosten. Timing kan de verschillen tussen kasstroom en winst flink doen oplopen. Bijvoorbeeld als op de winst en verliesrekening wel al de kosten zijn meegenomen maar de betalingen nog niet zijn gedaan. Of als de omzet wel al is gerapporteerd maar de betalingen nog niet zijn ontvangen.

Het grote nadeel van de winst en verliesrekening is dat deze eenvoudiger te manipuleren is dan de kasstroom. Het is iets om in de gaten te houden. Zeker als een bedrijf grote investeringen pleegt, dan drukt dat de kasstroom meteen, maar dat zie je niet direct terug in de winst en verliesrekening. Die worden immers in de loopt der tijd afgeschreven. Zijn de grote investeringen achter de rug, dan kan de kasstroom flink groeien en, mits het waarde creërende investeringen waren, neemt ook de kans op hogere winsten toe.

"Het grote nadeel van de winst en verliesrekening is dat deze eenvoudiger te manipuleren is dan de kasstroom"

Telecomkansen

Dat is een belangrijke reden waarom wij bijvoorbeeld een positie hebben in de telecombedrijven Telefonica en Hellenic Telecom. Deze bedrijven hebben de laatste jaren enorm geïnvesteerd in 5G en de aanleg van glasvezelkabel. Nu deze investeringen grotendeels achter de rug zijn, hebben zij concurrentievoordeel en kunnen zij op lange termijn meer winst genereren.

Of anders gezegd, nu zij aan het einde van de investeringscyclus zij, kunnen deze ondernemingen betere kasstromen laten zien en dat zal leiden tot hoger aandelenrendement. Telefonica biedt tegen de huidige koers een dividendrendement van 8,1%. De inkoop van eigen aandelen en de uitkering van dividend biedt aandeelhouders van Hellenic Telecom op de huidige koers een rendement van boven de 8%.

Britse woningontwikkelaar

Of neem woningontwikkelaar Taylor Wimpey, dat bouwt voor de particuliere markt. Het klopt dat de winst onder druk staat. Huizenprijzen en verkoopvolumes dalen, terwijl de kosten hoger liggen. Maar de winst van Taylor Whimpey is veel cyclischer dan de kasstroomgeneratie. Op dit moment bedraagt de koerswinstverhouding 13,5x*. Dat lijkt op het eerste oog niet erg aantrekkelijk. Maar het beeld is anders als wordt gekeken naar de kasstroomgeneratie. Die is veel stabieler.

Tijdens de covidcrisis heeft de onderneming veel land gekocht waar ze in de toekomst op kunnen ontwikkelen. Nu de winst onder druk staat, kan Taylor Wimpey ervoor kiezen minder te investeren in nieuwe land, wat de kasuitstroom vermindert en de kasstroom op peil houdt. Taylor Wimpey biedt aandeelhouders een aantrekkelijk dividend van 8,6%.

Vermijd de winstvalkuil

Enfin, verstandige beleggers kijken naar zowel de winstontwikkeling als de kasstroomgeneratie om een compleet beeld van een bedrijf te krijgen. Moet ik kiezen, dan heeft de kasstroom op de lange termijn de grote voorkeur. De kans om dan in de valkuil te vallen van een te hoge of lage winst multiple, is dan heel veel kleiner.

Reineke Davidsz is fondsbeheerder bij Van Lanschot Kempen en belegd zelf in de Kempen Dividend-fondsen en is via deze fondsen mogelijk belegd in de bedrijven die in deze column worden genoemd.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie