Nieuws

Syntrus Achmea verder met Shell

De administratie van het 26 miljard euro tellende Stichting Shell Pensioenfonds gaat over naar Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

De administratie van het 26 miljard euro tellende pensioenfonds van Shell gaat over naar Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Het Pensioenfonds Handel in Bouwmaterialen (HiBiN) vertrekt bij daarentegen bij de pensioenuitvoerder, en gaat de administratie zelf verzorgen.

Syntrus Achmea gaat vanaf 1 januari 2018 de pensioenadministratie verzorgen voor de 40.000 deelnemers van de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF), het pensioenfonds voor Shell-medewerkers, die vóór 1 juli 2013 in dienst zijn getreden. Ook zal Syntrus Achmea alle communicatie naar de deelnemers voor rekening nemen.

Shell en Syntrus Achmea werken al langer samen op het gebied van pensioenen. Het olie- en gasconcern heeft in 2013 samenmet Syntrus Achmea het pensioenfonds SNPS opgericht voor alle Shell-medewerkers in Nederland, die na 1 juli 2013 in dienst zijn getreden.

Syntrus Achmea maakte begin deze maand bekend dat het de dienstverlening aan bedrijfstakpensioenfondsen stopt. De pensioenuitvoerder gaat zich alleen nog richten op ondernemings- en beroepspensioenfondsen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente