Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

Liever Hillary dan Donald

Beleggingsstrategen vinden Hillary Clinton de beste president, hoewel Donald Trump de korte termijncyclus vuur kan geven.

Beleggingsstrategen geven de voorkeur aan Hillary Clinton als president, hoewel Donald Trump de korte termijncyclus vuur kan geven.

Trump lijkt de ideale presidentskandidaat voor speculanten. Als de populist op acht november de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, kan dit op korte termijn leiden tot groei van het Amerikaanse bbp, een sterkere dollar en hogere yields op tienjaars treasuries, stelt het research & investment strategieteam.

Het Donaldeffect op de economie is na verwacht na een jaar uitgewerkt doordat de Fed meer op regels gebaseerde begrotingskaders zal hanteren en de protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten reacties uitlokken, vooral uit China, die de wereldeconomie vertragen.

AXA IM benadrukt dat in het verleden de impact van Amerikaanse verkiezingen op financiële markten gering is geweest. Northern Trust rekende uit dat sinds 1932 in 62% van de gevallen de markt in het half jaar na de presidentsverkiezingen gemiddeld 3% hoger geëindigd.

Hillary wint

Volgens Amerikaspecialist Willem Post, die een lezing gaf op een bijeenkomst van de Amerikaanse vermogensbeheerders Capital Group en T. Rowe Price, zal het nooit zover komen. Hij wijst met een verwachte 55% van de stemmen Hillary Clinton alvast aan als de winnaar. “Zij heeft de meeste ervaring al politicus, heeft ervaring als leider en een goed doordachte agenda voor de Verenigde Staten.”

Het nadeel van Clinton zijn volgens Post de vele schandalen die aan haar blijven kleven. Trump kan er ook wat van, maar creëert met name schandalen met zijn uitspraken. “Hij heeft tegen en een beetje mee dat hij geen politicus is. Hij staat bekend als handige zakenman, en wil de zaken van de Amerikanen even handig regelen. Hij wil de belasting verlagen en dat spreekt menig Amerikaan aan. Zijn grote mond, waarmee hij bijna iedere groep in de VS al heeft beledigd, is een groot minpunt.”

Voor beleggers zou de verkiezing van Clinton het beste zijn, stelt Post. “Zij zorgt voor continuïteit, beleggers weten wat ze van haar kunnen verwachten. In ieder geval meer investeringen in defensie, dat heeft ze al aangegeven. Wat de markt doet als het Trump wordt, is nog even afwachten.”

Vrouw in het Witte Huis

Het is volgens Post geen uitgemaakte zaak dat er een vrouw in het Witte Huis komt. Het gevaar is dat jongeren, Latino’s en Afro-Amerikanen niet naar de stembus gaan, zegt hij. Geen zin of doordat ze denken dat Clinton toch wel wint. “Maar dan wint Trump, want de gemiddelde oudere, blanke inwoner uit de VS stemt wel trouw.”

Ook Stephanie Flanders, hoofdstrateeg bij JP Morgan Asset Management, beschouwt een democratische zege als meest gunstige scenario voor financiële markten. Omdat het de minste onzekerheid oplevert voor beleggers. “Trump kan positief zijn voor de dollar, en de vraag is natuurlijk of hij het allemaal meent wat hij zegt.”

Wie van de twee het ook voor het zeggen krijgt: het begrotingstekort loopt op doordat beiden voor extra fiscale stimulering staan. “Er zal meer worden uitgegeven door de regering. Onder Clinton kunnen echter ook de belastinginkomsten oplopen. De omvang van de staatsschuld is dan geen probleem voor de VS.”

Hoewel hij geen New Deal voorstaat zoals Roosevelt destijds wil Trump meer investeren in infrastructuur dan Clinton. Als hij president wordt, kan de Amerikaanse dollar aansterken en zullen obligatieprijzen dalen, verwacht Flanders dan ook. Er zal ook paniek zijn omdat de VS geen voorstander meer zal zijn van globalisering. “Het gekke is dat als beleggers zich zorgen maken over de VS zij vaak veiligheid zoeken in Amerikaanse staatsobligaties.”

Consumptiesector gebaat bij Trump

De consumptiesector profiteert bij een zege van Trump, stelt Flowers; hij wil immers de belastingen verlagen. Ook de energiesector wacht mogelijk een mooie tijd want ‘Trump is niet zo duurzaam’. Clinton zet juist sterk in op duurzaam; onder haar bewind liggen beleggingen in fossiele brandstoffen minder voor de hand. “De financiële sector lijkt bij geen van de kandidaten baat te hebben, gezien hun drang tot regulering,” besluit Flowers.

Ook al wijzen de opiniepeilingen op een zege voor Clinton; de komende twee weken kan nog van alles gebeuren, zegt Jim McDonald, chief investment strategist bij Northern Trust. Voorafgaand aan de Brexit of het Colombiaanse referendum over het vredesakkoord met de Farc leek het ook een uitgemaakte zaak. “Er is voldoende reden om de polls te wantrouwen, maar Hillary Clinton ligt volgens veel peilingbureaus zes tot zeven procentpunten voor; van zo’n achterstand is niemand ooit teruggekomen.”

De sterren staan dus gunstig voor Hillary, vooropgesteld dat er geen verrassingen meer zijn. Als zij zich heeft geïnstalleerd in het Witte Huis dient de belangrijkste vraag zich pas aan, stelt McDonald: hoe is de verdeling in het Congres dat een beslissende stem heeft over uitgaven en belastinkomsten? “De enig mogelijke verrassing is dat Democraten en Republikeinen ieder vijftig zetels krijgen in de Senaat. In dat geval heeft de partij van de president een beslissende stem.”

De Republikeinen hebben nu controle over beide kamers; McDonald verwacht niet dat de verkiezingen de verhoudingen omver omgooien. “Dat betekent een continuering van de verdeelde politiek in de laatste zes jaar. Doordat niemand de macht heeft, is dat voor markten het minst vervelende scenario. Uitgesproken goed is het niet, want de regering kan op die manier niet krachtig bijdragen aan constructieve groei.”


Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

De impact van het coronavirus