Eerste Hulp voor beleggingsadviseurs!

Dr. Hoe is het pseudoniem van de experts uit het columnistengilde en de redactie van IEXProfs. Hij behandelt onder meer beleggingskwesties en prangende lezersvragen.

Worstelt u beroepsmatig ook met een beleggingsprobleem? Stuur hier uw vraag of reactie aan Dr. Hoe.

Column

Hoe goed is de actief beheerde ETF?

De actief beheerde ETF is de nieuwste innovatie onder de indexproducten. Dr. Hoe velt een oordeel over deze producten.

Beste Dr. Hoe,

Hoe aantrekkelijk zijn actief beheerde ETF’s, in vergelijking tot gewone ETF’s en actief beheerde beleggingsfondsen?De dokter antwoordt:
Laten we beginnen met een definitie van deze hybride tussenvorm, bijvoorbeeld de definitie die Morningstar hanteert:

~ Een op de beurs verhandeld fonds dat een manager of team heeft die beslissingen neemt over de onderliggende portefeuille. Een actief beheerde ETF heeft een benchmark-index, maar managers kunnen sector allocaties veranderen of afwijken van de index als zij dat nodig achten.

Er is dus inderdaad sprake van een tussenvorm, die het gat tussen actief beheerde beleggingsfondsen en passieve indexproducten opvult. Actief beheerde ETF’s zijn relatief nieuw op de markt en het is de derde grote vertakking van de plain vanilla ETF. Eerder zagen we al revearsed ETF’s die precies omgekeerd aan de onderliggende index bewegen en leveraged ETF’s, waarbij de index met een vaste hefboom wordt gevolgd. Ik heb eerder al gezegd niet enthousiast te zijn over deze vormen en ook uitgelegd waarom. Deze derde innovatie oogt in eerste instantie een stuk onschuldiger. Maar dat beantwoordt nog niet de vraag of ze een aantrekkelijke tussenvorm zijn.

De vraag waarom ze op de markt gebracht worden is vanuit het oogpunt van de aanbieders heel gemakkelijk te beantwoorden. Er is, zeker in de VS, een genadeloze prijzenslag gaande op de markt voor gewone ETF’s, waarbij onder druk van Charles Schwab alles vloeibaar wordt en de kosten die voor een simpele indextracker in rekening worden gebracht snel lager en lager worden. De verdiensten moeten met zulke lage marges ergens anders vandaan komen. Voor actief beheerde ETF’s kan vanzelfsprekend een hoger tarief gevraagd worden.

Uit het oogpunt van de belegger kunnen best een paar vraagtekens gezet worden. ETF’s waren tenslotte het low budget-antwoord op de fondsenindustrie? Sterker nog, van outperformance kunnen ETF’s het by nature nooit hebben, het enige steekhoudende argument was daarmee het kostenaspect. Die vlieger gaat in elk geval een stuk minder hoog op, met deze nieuwste variant. Daarnaast delen aanbieders van passieve indexoplossingen altijd sneren uit naar actieve managers, omdat het merendeel op de lange termijn geen waarde toevoegt (ofwel, alpha genereert). De vraag is of actief beheerde indextrackers dat plotseling wel zouden kunnen.

Eén garantie geef ik u
Daarnaast geldt dat actief beheerde ETF’s volgens de definitie van Morningstar – die vrij vertaald van investopedia lijkt te komen – wel heel erg veel lijken op wat voormalig Yale-researchers Martijn Cremers en Antti Petajisto ‘index closet fondsen’ noemen. Fondsen die heel dicht bij de index blijven, daar iets van afwijken en vervolgens een beheervergoeding voor actief beheer vragen. Deze fondsen blijken (na aftrek van fondsen) de slechtste performance van alle actieve fondsen te behalen.

Als actief beheerde ETF’s een lage indexafwijking kennen (lage active share, volgens de terminologie van Cremers en Petajisto) dan voorspelt dat op basis van hun alom geprezen onderzoek weinig goeds. Beleggers die blind willen kunnen varen op de garantie op een minimale underperformance en daarvoor in ruil minimale kosten willen betalen, doen er beter aan bij de goeie oude ETF te blijven. Beleggers die outperformance zoeken, kunnen wat mij betreft beter actief beheerde fondsen met een hoge active share zoeken. De enige garantie die actief beheerde ETF’s bieden, is een hogere marge voor de aanbieder.
 


Dr. Hoe is het pseudoniem van de experts uit het columnistengilde en de redactie van IEXProfs. Stuur hier uw vraag of reactie aan Dr. Hoe.

Assetallocatie