Column

Economie leidt onder de digitale kloof

De digitale kloof wordt steeds groter. Dat zorgt voor meer sociale ongelijkheid, maar het is ook slecht voor de economie, aldus Danny Mills, co-hoofd infrastructuur bij UBS Asset Management. En er is veel kapitaal nodig om het gat te dichten.

'Aangewakkerd door de coronapandemie spelen grote delen van de maatschappij zich nu digitaal af. Denk alleen al aan de toegang tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, onderwijs, sociale interacties. Hoewel deze digitaliseringsslag ontzettend veel voordelen met zich meebrengt, draagt zij ook bij aan de wereldwijde (kans)ongelijkheid.

Toegang tot het internet is in grote delen van de wereld gebrekkig, of zelfs afwezig. Bevolkingsgroepen met minder toegang hebben hierdoor een achtergestelde positie vergeleken met groepen die dat wel hebben. Dit zorgt voor grote ongelijkheden.

Ook de economie leidt onder de digitale kloof, blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Naar schatting had een verhoging van slechts 10% in toegang tot breedbandinternet in de VS in 2014 kunnen zorgen voor wel 875,000 meer banen en 186 miljard dollar aan extra economische output in 2019.

Meer toegang tot breedband

In zowel de VS als Europa staat die digitale ongelijkheid hoog op de agenda. In 2021 voerde het Amerikaanse Congres de Infrastructure and Jobs Act in, waardoor er 60 miljard dollar beschikbaar komt voor de financiering van breedbanddiensten en initiatieven voor het faciliteren van sneller, betrouwbaarder en goedkoper internet in landelijke gebieden en gemeenschappen met een beperkte digitale infrastructuur.

Ook de Europese Unie maakt zich hard voor het vergroten van toegang tot breedbandinternet. Via verschillende initiatieven, zoals het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en de Connecting Europe Facility (CEF), hoopt Brussel zowel particuliere als publieke investeringen op het gebied van infrastructuur, innovatie en informatie- en communicatietechnologie te stimuleren.

Deze initiatieven hebben hun vruchten afgeworpen. Tussen 2013 en 2017 is de toegang tot breedbanddiensten in de EU gestegen van 16% naar 70%.

Tijd en geld

Er blijven echter grote verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot de kwaliteit van internet. Sommige landen, zoals Portugal, Spanje en Frankrijk, zijn ver gevorderd in de overstap naar glasvezel, een nieuwere en snellere vorm van internet. Glasvezel wordt gezien als dé breedband technologie van de toekomst, maar de aanleg kost veel tijd en geld.

Investeringen nodig De telecomsector wordt in ieder geval steeds interessanter voor infrastructuurbeleggers. UBS AM is de afgelopen tien jaar actief betrokken geweest in deze sector via beleggingen telecommunicatietorens, glasvezelnetwerken en datacenters wereldwijd.

Hierbij ligt onze focus met name op projecten die internettoegang in buiten de steden faciliteren. Beleidsmaatregelen vanuit overheden vergroot de slagingskans van dit soort projecten.

Nog veel meer geld nodig

Ook zijn sociale en duurzaamheidsoverwegingen steeds belangrijker voor infrastructuurbeleggers waardoor investeringen in onderontwikkelde gebieden toenemen. Dit is terug te zien in de cijfers: private investeringen in digitale infrastructuur zijn tussen 2016 en 2022 gegroeid van 10 miljard naar 200 miljard dollar.

Hoewel dit de goede kant op gaat zijn we er nog niet: om de digitale kloof te halveren is er volgens Boston Consulting Group de komende vijf jaar nog minstens 2 biljoen dollar aan investeringen nodig.'


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie