Column

Wat betreft de disruptieve kracht van ChatGPT

Virginie Maisonneuve, hoofd wereldwijde beleggingen bij Allianz Global Investors, analyseert de impact die ChatGPT op verschillende sectoren zal hebben. ChatGPT denkt gezellig mee.

De recente lancering van de chatbot ChatGPT heeft veel aandacht gekregen, niet alleen in de gespecialiseerde media, maar ook in het publieke bewustzijn. Deze belangstelling werd aangewakkerd door het vermogen van de toepassing om menselijke tekst te produceren, wat wordt beschouwd als een keerpunt voor AI.

De implicaties van deze nieuwe technologie zijn dan ook breed uitgemeten, met artikelen over de gevolgen voor uiteenlopende gebieden als geopolitiek, cybercriminaliteit en klantervaring. Aangezien de impact van deze technologie verder reikt dan wat traditioneel als technologie wordt beschouwd, zal ze ook gevolgen hebben voor beleggers in vele sectoren.

ChatGPT over zichzelf

Om te bekijken welke sectoren waarschijnlijk door deze technologie zullen worden beïnvloed, zijn we rechtstreeks naar de basis gegaan: we hebben ChatGPT gevraagd vijf bullets te schrijven over "sectoren die door ChatGPT zullen worden gerevolutioneerd en waarom".

• Klantenservice
ChatGPT kan klantenserviceactiviteiten automatiseren en stroomlijnen door onmiddellijke en nauwkeurige antwoorden op vragen te geven, wachttijden te verkorten en de klanttevredenheid te verbeteren.

• Gezondheidszorg
ChatGPT kan medische professionals helpen bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten, toegang bieden tot grote hoeveelheden medische informatie en de resultaten van patiënten helpen verbeteren.

• Onderwijs
ChatGPT kan de manier waarop studenten leren revolutioneren door gepersonaliseerde en interactieve onderwijservaringen te bieden, waardoor efficiënter en effectiever kan worden geleerd.

• Financiën
ChatGPT kan de financiële besluitvorming verbeteren door real-time marktanalyse en investeringsaanbevelingen te bieden, waardoor de investeringsresultaten verbeteren.

• Detailhandel
ChatGPT kan de detailhandel transformeren door klanten gepersonaliseerde winkelervaringen te bieden, waardoor efficiëntere productaanbevelingen mogelijk worden en de klanttevredenheid toeneemt.

Veelbelovende impact

De gekozen sectoren weerspiegelen gebieden waar generatieve AI al indruk maakt of waar de impact van de technologie veelbelovend is. Op het gebied van klantenservice zorgt de USP van ChatGPT - de mogelijkheid om een gesprek op een menselijke manier te voeren - al voor indrukwekkende ervaringen voor consumenten.

De gezondheidszorg en het onderwijs zijn gebieden waar het ontwrichtende effect van generatieve AI binnenkort voelbaar zal zijn, maar beide bieden uitdagingen. Aangezien de gezondheidszorg een van de meest gereguleerde sectoren ter wereld is, zullen we hier waarschijnlijk een voorzichtige aanpak zien. Onderwijs zal met soortgelijke uitdagingen worden geconfronteerd. Hoewel niet zo sterk gereguleerd als de gezondheidszorg, blijft het een sector met een grote overheidsbemoeienis.

Er zullen ook sociale en bestuurlijke kwesties moeten worden opgelost op gebieden waar AI taken begint over te nemen die voorheen door mensen werden uitgevoerd, van wie velen hoog opgeleid zijn.

Chipsector profiteert

Een sector die ChatGPT vergeten lijkt te zijn, is de sector die hem of haar in staat stelt de quasi-creatieve schrijfprestaties te leveren die ons versteld doen staan: hardware. De sprongen die AI recentelijk heeft gemaakt zouden ondenkbaar zijn geweest zonder de vooruitgang op het gebied van halfgeleiders. Chips die oorspronkelijk werden ontwikkeld voor grafische toepassingen zijn essentieel voor het verwerken van de gegevens die nodig zijn om AI's als ChatGPT te trainen.

"De sprongen die AI recentelijk heeft gemaakt zouden ondenkbaar zijn geweest zonder de vooruitgang op het gebied van halfgeleiders"

Het is dan ook geen wonder dat halfgeleiders in het middelpunt van de wereldwijde handelsspanningen staan. Een extra dimensie aan deze concurrentie is toegevoegd door de recente aankondiging van een grote Chinese onderneming dat deze z'n eigen generatieve AI-chatbot zal uitbrengen.

Ethische dilemma's

Veel nieuwe technologieën gaan gepaard met risico's die ethische dilemma's met zich meebrengen. Zo brengt de recente verspreiding van "deepfakes" het probleem van nepnieuws naar een nieuw niveau. De kunst en de academische wereld zullen manieren moeten ontwikkelen om met deze instrumenten te leven, en de wet zal moeten omgaan met de dubbelzinnigheden op het gebied van het auteursrecht rond de eigendom van inhoud.

Deze vragen zijn onlangs scherp in beeld gebracht door het besluit van de Italiaanse toezichthouder voor gegevensbescherming om de eigenaars van ChatGPT te gelasten de verwerking van gegevens van Italiaanse gebruikers te staken, waardoor de app in feite in het land wordt verboden.

Beleggingsimplicaties

De reactie van ChatGPT op onze vraag toont aan dat het disruptieve potentieel van generatieve AI enorm is. Het is echter ook duidelijk dat de impact ongelijk zal zijn, en dat de sectoren in een verschillend tempo zullen evolueren.

Wat veel sectoren echter gemeen hebben, is dat bedrijven zullen worden onderworpen aan een digitaal Darwinisme met duidelijke winnaars en verliezers. Zij die zich snel aanpassen zullen grote winnaars zijn, terwijl andere achterblijven.

"Digitaal Darwinisme levert duidelijke winnaars en verliezers op"

Voor beleggers betekent dit een benadering van stock picking die rekening houdt met de nuances tussen en binnen sectoren en de ongelijke impact die de ontwikkeling en toepassing van generatieve AI zal hebben.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen