Nieuws

Stijgende rentekosten gaan bedrijven nog pijn doen

Allianz verwacht dat bedrijven de hogere rentelasten pas eind 2023 in volle hevigheid zullen voelen. De grootste problemen zijn te verwachten in de sectoren transport, bouw, horeca, grondstoffen, auto-industrie en detailhandel.

De inflatie in de VS is gedaald tot 4%. In Spanje is het nog maar 3,2%. Nederland, Frankrijk en Duitsland zitten hoger, maar ook hier is de trend omlaag. Zijn we op weg terug naar de doelstelling van 2% en kan de rente dan zakken?

Allianz Research vindt het te vroeg om te juichen. De dalende inflatie hangt vooral samen met lage energiekosten. De kerninflatie en de prijzen in de dienstverlening bewegen nog te veel omhoog. Allianz spreekt bij de dalende inflatietrend in de Eurozone van "babystapjes".

Renteverlagingen lijken daarom nog ver weg, met alle gevolgen van dien voor bedrijven met hoge schulden.

In het rapport Sector vulnerability to rising financing costs schrijft Allianz dat de pijn het grootst zal zijn in vijf sectoren: transport, bouw, horeca, grondstoffen en auto’s. Verder is ook de detailhandel een zorgenkind. Bedrijven in de IT-sector, elektronica, healthcare en huishoudelijke apparaten bevinden zich aan de andere kant van het spectrum.

Vastgoedleningen

De vastgoedsector heeft volgens Allianz het grootste probleem. De pijn zal vermoedelijk gaandeweg 2023 groter worden omdat steeds meer bedrijven gedwongen worden oude leningen te vervangen door nieuwe.

"De vastgoedsector heeft volgens Allianz het grootste probleem"

Europese bedrijven zijn wat dat betreft gevoeliger dan Amerikaanse omdat hun leningen veelal korte looptijden hebben. In Europa heeft 44% van de vastgoedleningen een looptijd van minder dan 12 maanden. In de VS is dat 29%.

Dat met de kortere looptijden in Europa geldt ook als alle sectoren worden opgeteld. Amerikaanse bedrijven hebben daarentegen meer schulden. De gemiddelde verhouding tussen schuld en nettowinst ligt bij Amerikaanse bedrijven rond de 3,8x en in de Eurozone bij 3,3x.

Lage marges in retail

Het probleem voor de detailhandel is dat ze naast stijgende rentelasten te maken hebben met hoge inkoop- en arbeidskosten, terwijl tegelijkertijd een prijzenoorlog dreigt te zorgen voor lagere inkomsten.

Dat is gunstig voor de consument, maar slecht voor de winstgevendheid van bedrijven, en de winstmarges in de detailhandel zijn al niet groot. 

Liquiditeit

De hoge rente leidt automatisch tot minder liquiditeit in het systeem. Dat geldt zeker als centrale banken een tandje bijzetten bij de quantitative tightening.

Allianz denkt dat bedrijven uit Italië, Spanje, België, Frankrijk en Nederland het gevoeligst zijn voor schaarse liquiditeit. Allianz baseert dat op hun operationele cashflow en solvabiliteit.

Beleggers moeten bovendien rekening houden met grotere schommellingen in de koersen van staatsobligaties uit Zuid-Europa. Dat is het logische gevolg van minder interventies door de ECB. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie