Column

"Beleggers moeten nu heel goed op de fundamentals letten"

Feike Goudsmit van Capital Group is er niet gerust op. Hij verwacht een bearmarkt, die aandelen hard kan raken. De beste aandelenkansen zijn er volgens hem in de VS, en dan met name in de gezondheidssector en in delen van de techsector.

"Een bearmarkt hangt zelden samen met een recessie, maar wanneer zich een recessie-gerelateerde bearmarkt voordoet, dan duurt die meestal twee keer zo lang en is die veel dieper dan wanneer er geen verband is met een recessie. Recessie-gerelateerde bearmarkten vertonen een zeer sterk vergelijkbaar verloop, zowel qua duur als vorm. Ze vertonen veel overeenkomsten met wat er op dit moment gaande is.

Feike Goudsmit
Feike Goudsmit van Capital Group

Excessen worden opgeruimd

De Wereldwijde Financiële Crisis (WFC) in 2008 was de laatste keer dat er sprake was van een bearmarkt die samenhing met een recessie. Daarom worden er momenteel vergelijkingen getrokken met wat er nu gebeurt. De huidige situatie is vergelijkbaar met de WFC in de zin dat de excessen binnen de wereldeconomie als geheel moeten worden opgeruimd.

"De huidige situatie is vergelijkbaar met de Wereldwijde Financiële Crisis"

Het goede nieuws is dat er tijdens deze bearmarkt geen sprake is van systemisch brede marktrisico’s, zoals de risico's die tijdens de WFC werden veroorzaakt door instrumenten die werden gedekt door hypotheken. Ik verwacht dat wij nu ook beter en sterker uit deze bearmarkt gaan komen, doordat deze excessen binnen de wereldeconomie al uit de weg zijn geruimd.

Het belang van aandelenselectie

De Amerikaanse bearmarkten van 1969 en 1973/74 waren ook gerelateerd aan recessies. De FAANG-aandelen vabn nu zijn een tegenhanger van de Nifty 50, een prominente groep ondernemingen op de beurs van New York in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Deze groep uiterst machtige ondernemingen leverde hoge rendementen op maar viel uit elkaar nadat de aandelen te duur werden. Veel van deze Nifty 50-aandelen vormden die hele periode en ook daarna een goede belegging. Dit onderstreept het belang van aandelenselectie.

Collectief kan een groep ondernemingen inderdaad te duur worden en wanneer het totale waarderingsniveau van de markt daalt, moeten we daar iets mee. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Dit jaar kunnen de aandelenmarkten op een bepaald moment weer in de buurt komen van de dieptepunten die we hebben gezien in oktober 2022. We zijn nog niet klaar om het alles-is-veilig-teken te geven voor wat betreft de vooruitzichten van de wereldeconomie, maar we zijn al wel over de helft. Als de beleidsfouten die zijn gemaakt tijdens de WFC nu kunnen worden vermeden, zouden we relatief goed door deze bearmarkt heen moeten komen.

"Als beleidsfouten kunnen worden vermeden, dan zouden we relatief goed door deze bearmarkt heen moeten komen"

Winstgroei bepaalt het marktrendement

Hoewel we volgens mij een lastig jaar voor de boeg hebben, zijn er nog steeds mogelijkheden te vinden. Capital Group vindt wereldwijd ondernemingen die zich goed door deze periode heen weten te slaan, onder meer in de sector gezondheidszorg en delen van de technologiesector.

In de afgelopen 10 jaar was het geannualiseerde rendement van Amerikaanse aandelen ruim twee keer zo hoog als dat op enige andere markt. Weinig mensen zouden hebben voorspeld dat de VS veel beter uit de Wereldwijde Financiële Crisis zou komen dan enige andere regio. Het land was immers het hardst getroffen.

De belangrijkste reden voor die hogere Amerikaanse rendementen was de superieure winstgroei. Doordat de winsten in de afgelopen 10 jaar geannualiseerd met 7,2% zijn gestegen, bestond er een stevige basis voor de rendementen in de VS. De waarderingscijfers zijn ook iets toegenomen, van 14,6% naar 19,4%, maar meer dan de helft van het samengestelde rendement in de VS was te danken aan de ontwikkeling van de onderliggende winst.

Amerika leidt de dans

In Europa namen de waarderingscijfers over het geheel genomen niet toe en ook was er niet veel winstgroei. In Japan lieten de winsten een fantastische groei van 9,9% zien, maar het effect hiervan werd teniet gedaan door een daling van het waarderingsniveau. Voor zover er in China sprake was van rendement, was dat vooral te danken aan een toename van het waarderingsniveau.

Blijven Amerikaanse ondernemingen beter in staat om winstgroei te realiseren dan die in andere regio’s? Ik verwacht niet dat dit snel gaat veranderen.

Fundamentals zijn key

De komende maanden kunnen een moeilijke periode worden voor de markten en het is heel goed mogelijk dat de eerdere dieptepunten weer in zicht komen. Het voornaamste neerwaartse risico is dat er beleids- of politieke fouten worden gemaakt.

Omdat het rendement op aandelenmarkten de komende tijd waarschijnlijk meer bepaald gaat worden door de bedrijfswinsten (aangezien de waarderingsniveaus waarschijnlijk niet verder omhoog gaan), moeten we om succesvol te kunnen beleggen, de fundamentele omstandigheden bij ondernemingen heel goed in de gaten houden en een zorgvuldige aandelenselectie toepassen.

Feike Goudsmit is Managing Director Northern Europe, Benelux, France and Middle East bij Capital Group. Op het moment van schrijven hing er nog geen faissement van SVB in de lucht. 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen