Column

De negatieve effecten van spanningen tussen China en de VS

De toegenomen spanningen tussen China en de VS hebben economische gevolgen, aldus Jesse Groenewegen, beleggingsstrateeg bij de Rabobank. "Niet alleen in de twee grootmachten zelf, maar ook in andere regio’s, zoals Europa."

"De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen bracht recent een bezoek aan China. Haar reis had als doel om de opgelopen spanningen tussen de twee grootmachten wat te sussen. Aan het eind van het bezoek benadrukte Yellen dat de twee landen grote gedeelde belangen hebben, maar ze maakte geen concrete afspraken bekend.

De VS doet alles om de militaire vooruitgang van China af te remmen. Vooral op het gebied van de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). Zo blokkeert Washington de export van geavanceerde chips naar China, wil het gebruik van Amerikaanse clouddiensten door China beknotten en overweegt het investeringsbeperkingen in bepaalde Chinese bedrijven in te stellen.

In het nadeel

China kondigde op zijn beurt exportrestricties aan voor de kritieke grondstoffen germanium en gallium die onder andere nodig zijn voor het maken van chips. China is vooralsnog in het nadeel in dit conflict. De Chinese economie herstelt maar langzaam van de COVID-periode en heeft nog steeds te kampen met een kwakkelende vastgoedsector.

Het land kan deze extra handels- en investeringsbeperkingen slecht gebruiken. De Amerikaanse economie draait een stuk beter, is de mondiale leider op AI-vlak en kan zich daarmee ook meer veroorloven. Toch is deze langzame ontkoppeling ook voor Amerika niet zonder risico’s. Verstoring van de handel met China kan uiteindelijk inflatiebestrijding mondiaal in de weg zitten.

De sectoren waar het hier om gaat vormen weliswaar een klein deel van de totale handel, maar wie weet waar de ontkoppeling gaat eindigen? In 2018 begon voormalig president Donald Trump een handelsoorlog met China. Veel van de exportbeperkingen en -tarieven die toen werden ingesteld, zijn nog steeds van kracht.

Hoofdbrekens in Brussel

Het is dus makkelijker om zulke maatregelen in te stellen dan ze af te schaffen. Die ontkoppeling en de bijgaande effecten raken ook andere landen. De Chinese exportbeperkingen op kritieke grondstoffen gelden namelijk ook voor Europa en Japan. Zeker Europa is op dat vlak zwaar afhankelijk van China. De exportrestricties leiden dus ook in Brussel ook tot hoofdbrekens.

Nieuwe leveranciers zullen moeten worden gevonden en toeleveringsketens moeten worden verlegd. Daar worden spullen niet goedkoper van. Zo begint het conflict tussen China en de VS om AI-superioriteit wereldwijd effecten te hebben met mogelijk grote gevolgen voor handels- en investeringsstromen.

Aanbod gedreven inflatie was na COVID even weg, maar komt nu nadrukkelijk weer om de hoek kijken. Het is iets waarmee wij in onze beleggingsstrategie voor de lange termijn rekening houden."

 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie