Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Nieuwe kansen voor obligatiebeleggers

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO, maken de sterk gestegen rentes in de huidige latere fase van de cyclus staatsobligaties weer aantrekkelijk.

"Sinds december vorig jaar stijgen rentes hard. Dit heeft er voor gezorgd dat obligaties onder druk staan. Ook aandelen voelen de pijn, en dan met name groeiaandelen, zoals technologie, ook al zijn de huidige rentes, gecorrigeerd voor inflatie, nog altijd negatief.

Het stijgen van de rente is niet zo pijnlijk voor een economie als het geleidelijk gebeurt. Maar met een snelle stijging, zoals nu, is het lastiger voor producenten en consumenten om zich aan te passen. Snelle rentestijgingen werken daarom verstorender voor de economie.

Ralph Wessels van ABN AMRO

Negatief obligatierenement

Door het stijgen van de rente is de marktwaarde van de wereldwijde obligatiemarkt sinds zijn hoogtepunt in de zomer van 2021 met 7.400 miljard dollar gedaald. Deze daling van bijna 11% heeft zich grotendeels dit jaar voltrokken.

Tegelijkertijd lijken zorgen om negatieve rentes als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Waar er eind 2020 nog ruim 18.000 miljard dollar aan negatief renderende obligaties uitstond, is dat geslonken naar 2800 miljard dollar nu. Dat komt overeen met een daling van 85%.

MOVE verslaat FIX

Het stijgen van de rente wordt veroorzaakt door de hoge inflatie en centrale banken die een verkrappend beleid gaan voeren. Tegelijkertijd neemt het groeitempo van de economie af. Het is deze combinatie die aantoont dat we in de latere fase van de economische cyclus zijn aangekomen. Hierbij is het opvallend dat de bewegelijkheid op de rentemarkt relatief veel hoger is dan die op de aandelenmarkt.

Nu bewegen deze angstindicatoren niet altijd synchroon met elkaar. Soms loopt de één voor op de ander of andersom. Toch is het verschil nu wel opvallend groot. Het rijst bij mij de vraag hoe ze weer naar elkaar toe zullen bewegen.

Extra obligatiekansen

Positieve rentes bieden in combinatie met de laat-cyclische fase en marktonzekerheid weer kansen voor staatobligaties. Het economisch bureau van ABN AMRO verwacht dat inflatie snel zal pieken en lange rentes in Europa en de VS aan het eind van het jaar lager staan ten opzichte van de huidige niveaus. Dit levert dan niet alleen een coupon en koersrendement op, maar tegelijkertijd biedt het de portefeuille bescherming in het geval dat financiële markten bewegelijker worden.

Mede vanwege het defensieve bufferargument heeft ABN AMRO weer Europese staatsobligaties, en met name Frans staatspapier, toegevoegd aan de portefeuille. Onze sterke terughoudendheid op staatsobligaties is daarmee teruggebracht naar een licht onderwogen positie. Bovendien kan er in de toekomst nog meer in het vat zitten."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie