Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Bankdeposito's blijven leeglopen

In de bankensector is de rust teruggekeerd. Desondanks lopen de spaartegoeden van de grote Amerikaanse banken flink terug. Wat is hier aan de hand? Hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group weet het antwoord.

De rust lijkt teruggekeerd in de bankensector. Uit gegevens van de Fed blijkt dat kleine banken in de VS geen deposito’s meer verliezen. "Maar de depositobasis in de totale Amerikaanse banksector blijft afbrokkelen", waarschuwt Gilles Moëc.

Gilles Moëc

Gilles Moëc van AXA IM

Volgens de hoofdeconoom van AXA Group is de afwezigheid van slecht nieuws gedurende enkele dagen alles wat nodig is om een vertrouwenscrisis te stoppen, zelfs als de onderliggende problemen nog niet zijn aangepakt. “Dit zou ook wel eens kunnen gelden voor de recente bankenstress-episode.

"Maar niet alles is weer normaal”, stelt Moëc. "Bij de grote banken daalden de deposito's met 90 miljard dollar, waarmee de kleinere positieve netto-instroom van de voorgaande week ruimschoots teniet gedaan werd. Met andere woorden, de depositobasis van de totale banksector blijft eroderen, terwijl de concurrentie van geldmarktfondsen aanhoudt." Meer mensen zijn zich nu bewust van het aanzienlijke verschil tussen de vergoeding op hun bankdeposito's en wat zij kunnen krijgen door hun cash naar geldmarktfondsen over te hevelen.

Depositovlucht uit kleine Amerikaanse banken gestopt,

maar de grote banken verliezen nog altijd spaartegoeden

Volgens Moëc is de overheveling van deposito’s naar geldmarktfondsen niet uitzonderlijk, maar een logische reactie op monetaire verkrapping.

  • Lees de hele publicatie, getiteld The Pitfalls of the Inflation Blame Game.

Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen