Jorik van den Bos is fondsbeheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Hij is begonnen als portfoliomanager Nederlandse aandelen, eerst bij ABN Amro Asset Management en van 1997 tot 2006 bij ING Investment Management.

Column

De perfecte dividendcombinatie

In zijn zoektocht naar nieuwe beleggingsideeën kijkt erkend dividendbelegger Jorik van den Bos nu ook nadrukkelijk naar aandelen die een gemiddeld dividend uitkeren, maar deze door een hoge winstgevendheid en lage pay-out flink kunnen laten groeien.

Beleggen is ook om de zoveel tijd de beleggingsstrategie tegen het licht houden. Werkt deze nog wel?

Uitgangspunt van ons fonds is om een breed gespreide aandelenportefeuille samen te stellen met een dividendrendement van boven de 4%. Ik ben daar ruim 20 jaar geleden mee begonnen. Werkt deze aanpak nog wel?

Met het team hebben we daarom nog eens onze opportunity set bekeken. Wat valt er te leren van de laatste 20 jaar? Leverden aandelen die het meeste dividend uitkeren ook het hoogste rendement op?

Om dat te bepalen hebben we de gemiddelde vijfjaars total return sinds 2001 van tien groepen dividendaandelen bekeken. Deze tien groepen zijn gerangschikt op basis van dividendrendement.

Wat blijkt?

De bovenste vijf groepen met het hoogste dividendrendement deden het per saldo duidelijk beter dan de onderste vijf groepen met het laagste dividendrendement.

De bovenste vijf boekten een gemiddeld rendement van boven de 6% per jaar. De onderste drie groepen kwamen gemiddeld niet verder dan een totaalrendement van 4%.

Ofwel, het is nog altijd zinvol om in hoog dividendaandelen te beleggen. Daar hoort wel de disclaimer bij dat er altijd periodes zijn, zoals bijvoorbeeld in 2020, waarbij aandelen met een hoog dividendrendement minder presteren.

"Ofwel, het is nog altijd zinvol om in hoog dividendaandelen te beleggen"

Winstgevendheid telt ook

Maar er is niet alleen naar dividendrendement gekeken. We hebben elke groep ook gesplitst op basis van winstgevendheid (Return on Equity). Uiteindelijk bepaalt winstgevendheid in belangrijke mate het rendement dat aandeelhouders tegemoet kunnen zien.

Uit deze analyse komt naar voren dat aandelen met een gemiddeld dividendrendement van tussen de 2 en 4% èn in de afgelopen 20 jaar het meest winstgevend waren een gemiddeld totaalrendement boekten van circa 7%.

Dat was voor ons een interessante constatering. Blijkbaar loont het om een deel van de dividendportefeuille in te richten met aandelen die weliswaar wat minder dividend uitkeren maar een bovengemiddelde winstgevendheid hebben.

Het grote voordeel van dit soort bedrijven is bovendien dat ze hun dividend meer kunnen verhogen dan minder winstgevende bedrijven. Dat is al helemaal het geval als deze sterk winstgevende bedrijven een relatief lage pay-out hebben. De kunst is om deze bedrijven op de radar te krijgen.

Aanscherping strategie

Uitkomst van de studie is dat wij ons blijven richten op aandelen met een bovengemiddeld dividendrendement. Aan de dividendambitie van 4% voor de portefeuille wordt niet gemorreld.

Maar om de portefeuille nog beter te laten renderen, kan het interessant zijn om de portefeuille te verrijken met aandelen die weliswaar nu wat minder dividend uitkeren, maar wel heel winstgevend zijn en een lage pay-out hebben.

Door de combinatie van een lage pay out en een hoge winstgevendheid kan het toekomstige dividend hard groeien. Van belang is uiteraard dat deze winstgevendheid structureel moet zijn.

De nieuwe inzichten hebben nog niet geleid tot aanpassingen van de portefeuille, maar helpen wel nieuwe jachtterreinen te ontginnen. De opportunity set is vergroot en verder verfijnd. We kijken met een aangescherpte blik naar nieuwe kansen.

Winstgevende bedrijven met een wat lager dividendrendement kunnen ook interessant zijn. Daarbij zeggen we het hoogdividendevangelie in geen geval vaarwel. De magische dividend yield van 4% blijft hoe dan ook ons doel.

“We kijken met een aangescherpte blik naar deze nieuwe kansen”

Waarderingsverschil blijft

Dit jaar is er over het rendement van ons fonds geen klagen. We hebben profijt gehad van de cyclische aandelenrally in de eerste maanden van dit jaar.

Deze aandelen zijn wel heel hard opgelopen, waardoor hun waardering minder aantrekkelijk is geworden. Op termijn zouden sommige van deze aandelen plaats kunnen maken voor aandelen die voldoen aan de nieuwe inzichten.

"Het waarderingsverschil tussen groei en waarde is nog steeds gigantisch"

Verder blijf ik positief over de kansen van aantrekkelijk gewaardeerde dividendaandelen. Het waarderingsverschil tussen groei en waarde is nog steeds gigantisch. Belangrijk is hoe het verder gaat met het gevecht tegen de coronapandemie.

Mocht er sprake zijn van een terugval door een nieuwe variant van het coronavirus, dan raakt dat waarschijnlijk de dividendstrategie. Die heeft baat bij een verder economisch herstel.

  

 


Jorik van den Bos is beheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Van den Bos’ columns zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen