Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Column

Ook ETF-uitgever moet stemrecht serieus nemen

De ETF-markt wordt steeds groter. Daarmee neemt ook de invloed en verantwoordelijkheid van ETF-uitgevende instellingen toe. Immers, met het stemrecht van beleggers kan invloed worden uitgeoefend op de prestaties van bedrijven, schrijft Wim van Zwol van Vanguard in zijn nieuwste column.

"Een grote fonds- en ETF-uitgever als Vanguard neemt het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en de verantwoordelijkheid die aandeelhouders hebben zeer serieus. Zo heeft Vanguard daarvoor speciaal een Investment Stewardship-programma opgezet dat verantwoordelijk is voor het stemmen en dat is betrokken bij alle door Vanguard intern beheerde aandelenportefeuilles (ETF's en beleggingsfondsen).

Hoewel deze activa voornamelijk via passieve indexstrategieën worden belegd, buigt het stewardship-programma zich jaarlijks over zo'n 170.000 bestuursbesluiten en houdt het zich bezig met honderden bedrijven over diverse onderwerpen die via data en onderzoek van Vanguard worden geïdentificeerd.

Vier pijlers

Vanguard onderscheidt vier pijlers voor goed ondernemingsbestuur. Deze pijlers zijn gebaseerd op het universele concept dat goed bestuur van cruciaal belang is voor het succes van een onderneming op de lange termijn. Wij werken door middel van directe gesprekken, het zogenaamde engagement, samen met ondernemingen op vier belangrijke gebieden: samenstelling en competentie van de raad van bestuur, diversiteit en opvolgingsplanning, toezicht op strategie en risico's en de bijbehorende informatieverschaffing plus afstemming van de beloning van bestuurders.

Aan de hand van deze beginselen gaat Vanguard na hoe ondernemingen toezicht houden op de bedrijfsstrategie, materiële risico's beheersen en duurzame langetermijnrendementen voor de aandeelhouders willen behalen. Het Vanguard Stewardship-team is verantwoordelijk voor het stembeleid en de beoordeling van stembiljetten. De richtlijnen hiervoor staan op onze website, waar ook alle stemgegevens per beleggingsfonds zijn terug te vinden.

Daarnaast rapporteren wij in toenemende mate over individuele stemkeuzes via ons jaarverslag (key votes), het verslag over belangrijke stemmingen zoals gedefinieerd in de Shareholder Rights Directive, SRDII en via onze Insights-publicaties. Ook over de resultaten van ons engagementprogramma wordt tweemaal per jaar gerapporteerd.

Aanspreken loont

De vraag of we ons als passieve belegger niet te veel bemoeien met de bedrijfsstrategie komt regelmatig voorbij. De rol van het stewardship-team van Vanguard is echter niet om zich te mengen in de bedrijfsstrategie. Wij zijn van mening dat de besturen en directieteams van bedrijven het best in staat zijn om inzicht te krijgen in de strategische behoeften van hun bedrijf. De rol van het Stewardship-team is om bedrijven te betrekken bij onze vier basisprincipes en goede bestuurspraktijken aan te moedigen.

Ondernemingen aanspreken op lacunes, tekortkomingen en zwakke punten is essentieel voor het succes van ondernemingen en voor de aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Ondernemingen die zich actief inzetten voor beleggers, feedback vragen, strategische plannen delen en transparant zijn over hun risicomanagement, zijn naar onze mening bedachtzamer en beter geïnformeerd en reageren beter op marktontwikkelingen en beleggersbehoeften.

Duurzame bedrijven renderen beter

Ook willen mensen weten of bedrijven die voldoen aan ESG- of SRI-factoren beter zijn gepositioneerd en op de lange termijn meer succes hebben. Als langetermijnbelegger verwachten wij van bedrijven dat zij de ESG-risico's, die zij van wezenlijk belang achten voor het succes van hun bedrijf op de lange termijn, identificeren, openbaar maken en daar effectief toezicht op houden.

Ondernemingen die ESG-kwesties op de juiste wijze identificeren en controleren via solide bestuursstructuren, -beleidslijnen, -procedures en -praktijken, zouden aandeelhouders duurzame langetermijnwaarde moeten bieden. Dit wordt in toenemende mate aangetoond door academisch- en marktonderzoek."


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie