Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Recessie is de prijs van lagere inflatie

Econoom Andrew Patterson van Vanguard verwacht economische zwakte in de tweede helft van het jaar in zowel de VS als de eurozone. Dat heeft alles te maken met het temmen van de inflatie. De economische situatie van China oogt gunstiger.

“We verwachten dat de kerninflatie (exclusief voedsel- en energieprijzen) in de ontwikkelde markten tot eind 2023 blijft dalen. Toch zal de inflatie zich pas eind 2024 of zelfs begin 2025 op de streefniveaus van de centrale banken bevinden, die rond 2% liggen. Volgens ons ligt de grootste uitdaging in het laatste stukje, het terugdringen van de inflatie naar die streefniveaus.

De initiële katalysatoren voor de opleving van de inflatie waren mondiaal van aard, en het tempo waarin de inflatie het laatste stukje naar het streefniveau aflegt, hangt meer af van lokale factoren: hoe restrictief de verkrapping van het beleid in elk land of elke regio is, evenals de lokale vraag, en de dynamiek op de arbeids- en woningmarkt.

Recessie in de VS

Het herstel van de kortste recessie in meer dan 150 jaar – een neergang van twee maanden begin 2020 – heeft een van de meest agressieve renteverhogingscycli in de geschiedenis van de Amerikaanse centrale bank doorstaan. De groei is stabiel gebleven op ongeveer 2% op jaarbasis. We schatten de kans op een recessie nog steeds hoog in, hoewel de kans is toegenomen dat deze later plaatsvindt, namelijk in 2024 in plaats van in 2023. Het afnemende momentum op de arbeidsmarkten zou later dit jaar ook de inflatie moeten verlagen.

Het effect van het monetaire beleid op de economische activiteit kan onvoorspelbaar lang op zich laten wachten. De Fed kan dus besluiten dat de 500 basispunten aan renteverhogingen die ze sinds maart 2022 heeft doorgevoerd, genoeg is om de inflatie terug te dringen naar haar doelstelling van 2%. Vanguard acht nog minstens één renteverhoging waarschijnlijk.

Ook EU in recessie

De lichte economische krimp in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 in de eurozone is te wijten aan de energiecrisis. Voor eind 2023 of begin volgend jaar voorzien wij een nieuwe recessie, wanneer de impact van het strengere monetaire beleid zich manifesteert. 

Onze verwachting is dat de kerninflatie eind 2023 op 3,3% uitkomt, nog steeds ruim boven de doelstelling van 2% van de ECB. Wij rekenen erop dat de ECB, die de rente de afgelopen 12 maanden met 400 basispunten verhoogde, dit jaar nog met een of twee verhogingen komt.

Chinese economie groeit wel

In China verwachten we een economische groei van 5,5% tot 6% in 2023. De arbeidsmarkt is gestaag verbeterd sinds de heropening van de Chinese economie, met een daling van de algemene werkloosheid tot 5,2%. De jeugdwerkloosheid is echter naar een recordhoogte gestegen, wat een neerwaarts risico vormt voor de groei.

Lagere energie- en varkensvleesprijzen hebben bijgedragen aan de zwakke inflatie. Later dit jaar trekt deze waarschijnlijk weer aan, wanneer de kredietvraag toeneemt en de voedsel- en energieprijzen stabiliseren. Toch hebben we onze oorspronkelijke inflatieverwachting bijna gehalveerd tot 1% op jaarbasis aan het einde van het jaar.

De uitdaging voor China is vooral een gebrek aan vraag naar geld, niet een gebrek aan aanbod. De kans op een agressieve stimulus aan de begrotingszijde is klein vanwege de toenemende schuldenlast van de lokale overheden."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie