Column

ECB: wel of geen renteverhoging?

Wat gaat de ECB aankomende donderdag besluiten: wel of geen kwartje erbij? Het is een lastige beslissing, want de inflatie is hoog en de economische groei is laag. AllianzGI, Carmignac, Vanguard, DWS, abrdn en Van Lanschot Kempen durven een voorspelling aan.

AllianzGI: Extra kwartje is nodig

Franck Dixmier, hoofd obligaties wereldwijd bij AllianzGI: ‘Wij denken dat de groeivertraging in de eurozone nog niet zorgwekkend genoeg is om een pauze te rechtvaardigen, terwijl het inflatieniveau nog ver verwijderd is van de doelstelling van de ECB. Een andere zorgwekkende factor voor de centrale bank is dat het vertrouwen van de markt in haar vermogen om haar doelstellingen te bereiken geleidelijk afbrokkelt, met inflatieverwachtingen die iets uit de pas lopen (de 5y5y inflatieswap staat op 2,60%)."

"De tijd is rijp om de monetaire voorwaarden verder aan te scherpen"

"Daarom is de tijd rijp om de monetaire voorwaarden verder aan te scherpen. ECB- president Christine Lagarde zal tijdens de vergadering in september naar verwachting een verhoging met 25 bp aankondigen. Beleggers hebben het "hoger-voor-langer"-thema duidelijk begrepen. Maar omdat de markten uitgaan van een waarschijnlijkheid van 65% dat de rente dit jaar met slechts 25 bp zal worden verhoogd, onderschatten ze mogelijk het potentieel voor toekomstige renteverhogingen. Daarom lijken beleggers onvoorbereid, en de verhoging zou de stijging van de rente in de zomer verder kunnen aanwakkeren."

abrdn: hold meest waarschijnlijk

Econoom Felix Feather: “Tijdens de laatste monetairbeleidsvergadering van de Raad van Bestuur van de ECB waren beleidsmakers het erover eens dat zij een beleid van strikte data-afhankelijkheid moesten voeren. Uit de notulen van die bijeenkomst bleek echter dat de verdeeldheid steeds groter werd."

"Sindsdien hebben verschillende functionarissen een verhoging goedgekeurd. De duiven van de Bank hebben zich minder uitgesproken, maar er zijn zeker beleidsmakers die zich zorgen maken over de neerwaartse risico's voor de economie. Het is dus onwaarschijnlijk dat overeenstemming binnen de Raad van Bestuur zal worden bereikt. Of de duiven of de haviken de dag winnen, hangt af van hun respectieve effectiviteit bij het winnen van de stemmen die nodig zijn om hun voorkeurstariefbeslissing veilig te stellen."

"Twee factoren zijn in het voordeel van de ‘hold’-fractie. Ten eerste zullen verschillende doorgaans agressieve functionarissen volgende week geen stemrecht hebben onder het roulerende stemsysteem van de Bank. Ten tweede vermijdt het enige haalbare compromisbesluit van de bank – een hold in combinatie met agressieve berichten – een onmiddellijke verhoging."

"Twee factoren zijn in het voordeel van de ‘hold’-fractie"

"Wij denken daarom dat een hold de meest waarschijnlijke uitkomst is. De kans op een stijging is echter nog steeds groot. Een dergelijke stap dreigt een recessie te verergeren waarvan wij denken dat deze nu al aan de gang is. Een breed scala aan indicatoren wijst erop dat de economie van de eurozone in het derde kwartaal waarschijnlijk te maken zal krijgen met een krimp. Nu de impact van de eerdere monetaire verkrapping steeds groter wordt en er geen verlichting komt, verwachten we dat de neergang zich in de loop van de winter zal verdiepen.”

Carmignac: Nog één verhoging

Kevin Thozet, lid van het Beleggingscomité van Carmignac: "Veel indicatoren laten zien dat het transmissiemechanisme goed werkt in de eurozone. Uit recente economische publicaties blijkt dat de vertraging van de economie, die vooral de productiesector had getroffen, nu ook gevolgen heeft voor de dienstensector. De stijging van de rentetarieven en de kapitaalkosten wegen op de investeringen. De Europese consument heeft aangegeven meer te willen sparen en is terughoudend geworden bij het doen van grote aankopen."

"Toch is de inflatiegeest niet terug in de fles. De kerninflatie zal naar verwachting tegen het einde van het jaar rond de 4% schommelen (op basis van onze eigen schatting) en in 2025 boven de 2% blijven (op basis van de projecties van de ECB)."

"In een stagflatoire omgeving in de eurozone ligt de zorg voor de ECB meer op het inflatiefront dan op het groeifront. Het officiële hoofdmandaat van de ECB richt zich immers op prijsstabiliteit. Daarom zal de ECB niet de indruk willen wekken  dat een toekomstige monetaire versoepeling (op de middellange termijn) mogelijk is. Dit zou de inflatieverwachtingen alleen maar verder aanwakkeren."

"In een stagflatoire omgeving in de eurozone ligt de zorg voor de ECB meer op het inflatiefront"

"Wij verwachten daarom dat de ECB een agressieve houding zal blijven aannemen ten aanzien van de inflatie en de rente nog een keer zal verhogen voordat er een pauze komt om de inflatie te beoordelen. De afbouw van de balans zou ook sneller moeten gaan dan verwacht."

Vanguard: ECB moet nog een keer verhogen

Beleggingsstrateeg Shaan Raithatha: "Het zal op het nippertje lijken, maar per saldo denken wij dat de ECB de rente nogmaals met 25 basispunten moet verhogen, gezien de nog steeds onaangenaam hoge kerninflatie. Dat gezegd hebbende, zien we ook overtuigende redenen voor een pauze. Het lijkt erop dat de economie in de tweede helft van 2023 op weg is naar een recessie, waarbij zowel de impulsen van het restrictieve monetaire als het fiscale beleid bijten. Een pauze is ook de weg van de minste weerstand.

"Ten slotte bestaat er ook nog de mogelijkheid van een ‘Hawkish Hold’, waarbij een pauze in de renteverhogingen het compromis is voor een agressiever pad van balanskrimp in de komende maanden."

"Wat er ook gebeurt, het is waarschijnlijk dat de ECB na donderdag haar ‘eindrente’ voor deze cyclus heeft bereikt. In ons basisscenario verwachten wij dat de rentetarieven ten minste tot de tweede helft van 2024 op dit niveau zullen worden gehandhaafd, voordat een geleidelijke versoepelingscyclus begint."

Van Lanschot Kempen: Het is een close call

Hoofdeconoom Lux Aben: "De economische data in de eurozone zijn ronduit zwak. Zo wees de PMI-inkoopmanagersindex uit de dienstensector op krimp. Nadat dat eerder al het geval was voor de industrie. Het heropeningseffect van de economie na de coronarestricties lekt nu ook weg uit de dienstensector. Verder kreeg het groeicijfer over het tweede kwartaal een neerwaartse herziening mee: van +0,3% naar +0,1%."

"Los van de cijfertjes die marginaal boven of onder nul uitkomen, is de boodschap dat de economische groei in de eurozone al drie kwartalen stagneert. Tegelijkertijd blijft de inflatie hardnekkig. Met zijn 5,5% jaar op jaar vertoont de kerninflatie nauwelijks tekenen van afkoeling. Daarnaast suggereren de PMI-inkoopmanagersindices een aanhoudende prijsdruk. Dat heeft ook de consument begrepen. Die ziet de inflatie de komende jaren niet teruggevallen tot de gewenste 2%."

"Een en ander leidt in de eurozone tot economische omstandigheden met stagflatie-achtige kenmerken, wat voor centrale bankiers een moeilijke oefening oplevert. Net als in de VS is de opgelopen olieprijs (én sommige voedselprijzen) een bijkomende moeilijkheid. Het wordt komende donderdag dan ook een close call."

"Kijkend naar de inflatie en het strikte mandaat van de ECB zou een nieuwe renteverhoging niet onlogisch zijn"

"Strikt kijkend naar de inflatie en het strikte mandaat van de ECB indachtig (althans, in theorie), zou een nieuwe renteverhoging niet onlogisch zijn. Last de ECB desalniettemin een pauze in, dan zal Christine Lagarde op z’n minst benadrukken dat de beleidsrente lange tijd hoog zal blijven. Daarmee houdt ze de deur open voor verdere monetaire verstrakking. Het economisch momentum is wellicht niet zwak genoeg om bij een aanhoudend hardnekkige inflatie de ECB ervan te weerhouden de rente uiteindelijk verder op te trekken."

DWS: op naar de laatste renteverhoging

Martin Moryson, hoofdeconoom Europa: “Het spant erom, maar toch verwacht ik dat de ECB de rente deze week nog één keer verhoogt. Dat is meteen ook de laatste keer in deze zeer ongewone cyclus van renteverhogingen."

"Lagarde en haar collega’s gaven in de aanloop naar deze vergadering geen commentaar wat de data-afhankelijkheid van de komende beslissingen benadrukt. De fundamentele vraag is of de economische vertraging door de renteverhogingen voldoende is om de inflatie onder controle te krijgen. De recente economische data waren teleurstellend, zowel in Europa als elders in de wereld, en dus een schietschijf voor de monetaire doves. Maar de laatste inflatiecijfers verraste juist aan de bovenkant, en dat is weer kanonnenvoer voor de hawks.”

"Dit is een goed moment om de laatste rentestap te zetten"

“De ECB zal ook de nieuwe verwachtingen presenteren. De prognose voor de economische groei zal iets naar beneden worden bijgesteld, maar de verwachtingen voor de inflatie zullen fors stijgen. Dit is een goed moment om de laatste rentestap te zetten en zowel aan de markten als aan consumenten te laten zien dat de ECB echt serieus is over het bevechten van de inflatie. Daarna kunnen de centrale bankiers achteroverleunen, een kopje theedrinken en kijken hoe de inflatie langzaam normaliseert.”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen