Jorik van den Bos is fondsbeheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Hij is begonnen als portfoliomanager Nederlandse aandelen, eerst bij ABN Amro Asset Management en van 1997 tot 2006 bij ING Investment Management.

Column

Dividend wordt weer king

Dividendbeleggers, zoals Jorik van den Bos, beleven lastige tijden. Dividendinkomsten gingen dit jaar fors omlaag. Dat is volgens hem een tijdelijk fenomeen. Volgend jaar kan het dividend met 10% omhoog. Tenminste, als de banken weer uitkeren.

Is er nog toekomst voor dividendbeleggers, zoals ik. Mijn antwoord daarop is een volmondig ja. Maar dat dit een moeilijk jaar is voor dividendbeleggers staat buiten kijf.

Zo heeft onze wereldwijde portefeuille dit jaar te maken met een dividenddaling van maar liefst 13%. Dat is fors, ongehoord zelfs.

Niet alle bedrijven in de portefeuille sneden in hun dividend. Integendeel zelfs. 48 bedrijven betaalden dit jaar meer dividend en 32 minder. Daarbij moet worden aangetekend dat de dividenddalingen harder aantikten dan de verhogingen van soms niet meer dan een paar centen.

Apart gezet

Verschillende bedrijven kozen voor drastische maatregelen en zetten hun dividenduitkering op nul.

In de sectoren farma, telecom, staples, utilitities en ook bij verzekeraars was er dit jaar ruimte voor een royaler dividendbeleid. Bij olie- en gasbedrijven ging het mes daarentegen in het dividend.

Banken zijn door regelgevers gevraagd hun dividendbesluit op te schorten, totdat de impact van Covid-19 duidelijk is. Zo heeft ING het geld voor de laatste dividenduitkering apart gezet in afwachting van nadere uitbetaling.

Oliesector kent uitdagingen

We denken dat banken relatief snel op hun oude niveau kunnen komen, maar bij olie- en gasbedrijven is er wel sprake van een structurele reset. Want de olieprijs bevindt zich nu structureel op een lager niveau, terwijl de kosten om olie te winnen veel minder hard gedaald zijn.

Dat maakt deze bedrijven minder winstgevend. Naast de verminderde inkomsten uit het oppompen van olie wordt er meer geld uitgegeven aan alternatieve energie-alternatieven om een toekomstige zero carbon wereld mogelijk te maken.

Voor ons is er geen reden om de energiesector helemaal te mijden. De wereld heeft nog lange tijd olie nodig, ook al zal de vraag waarschijnlijk afnemen. Maar door de lage olieprijs zijn veel wilde en dure plannen in de ijskast gezet, waardoor ook het aanbod afneemt.

Minder waard

Daarbij moet worden aangetekend dat er tussen oliebedrijven grote verschillen bestaan. Exxon Mobil bijvoorbeeld doet alsof er niets aan de hand is. Het heeft het dividend en veel investeringen overeind gehouden wat ten koste is gegaan van de schuldpositie.

Echter, Shell loopt voorop in de energietransitie en kan daarvan in de toekomst profiteren. Positief zijn wij ook over het Portugese Galp.

De waardering komt overeen met een olieprijs van 35 dollar, circa 15% minder dan een vat Brent nu noteert. Het vertrouwen in de toekomst bleek ook afgelopen mei toen Galp 8% meer dividend uitkeerde.

Losser raamwerk

Onze harde eis was altijd dat bedrijven in de aankomende twaalf maanden meer dan 3% dividend moeten uitkeren om überhaupt hun plaats vast te houden in de portefeuille. Die eis hebben we losgelaten. Bijzondere tijden vragen immers om bijzondere maatregelen.

In plaats van de verkoop van alle banken hebben we een nieuw raamwerk in elkaar gezet. Daarin staan drie vragen centraal: Hoe hard is een sector door Covid-19 geraakt? Is een bedrijf in zijn sector goed gepositioneerd? Kunnen we verwachten dat het dividend van een bedrijf op korte termijn voldoet aan de 3%-eis?

Antwoord op deze vragen heeft onder meer geresulteerd in de verkoop van het Britse Lloyds, maar H&M hebben we bijvoorbeeld wel gehouden. Al met al is de sectorverhouding in de portefeuille redelijk gelijk gebleven. Zolang de FANG aandelen amper dividend uitkeren zal je die niet in onze portefeuille aantreffen. Daarvoor zal je een techfonds moeten kopen.

Rugwind

Voor 2021 verwachten we dat het dividend van de portefeuille met ongeveer 10% kan stijgen. Deze verwachting is met de nodige mitsen en maren omkleed. Met die 10% zijn we nog niet terug op het oude niveau. De grote swingfactor vormen de banken.

We denken dat deze op termijn weer in staat zijn substantieel dividend uit te keren. Covid-19 blijft nog even bij ons, maar we leren ermee leven, zodat de economie hopelijk doorkabbelt. Nieuwe nationale lockdowns zitten niet in ons scenario, de komst van een effectief vaccin op termijn wel.

Voor dividendaandelen is er nog meer rugwind. Door het zogenoemde K-vormige herstel dat we nu meemaken, is het waarderingsverschil tussen tech en de andere sectoren ongekend groot geworden. Volgens ons moet dat verschil de komende jaren minder worden.

Het kan toch niet zo zijn, dat alle stimulansen van overheden en centrale banken maar één sector ten goede komen? Er zal slimmer moeten worden nagedacht hoe delen van de economie, die het nu onevenredig zwaar hebben, ook adequaat worden geholpen.

  

 


Jorik van den Bos is beheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Van den Bos’ columns zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie