Column

Verschillen koers en waarde van obligatie-ETF’s verklaard

Door de volatiliteit op de obligatiemarkten is het verschil tussen de marktprijs en de intrinsieke waarde van obligatie-ETF's groter dan gebruikelijk. Maar dit duurt meestal niet lang, aldus Wim van Zwol van ETF-aanbieder Vanguard.

De geschiedenis toont aan dat dergelijke premies of kortingen vaker voorkomen bij obligatie-ETF's en dat ze meestal van korte duur zijn. De voorbije weken nam niet alleen de volatiliteit op de obligatiemarkten toe, bij veel soorten individuele obligaties was er ook minder liquiditeit.

Obligatie-ETF’s behielden daarentegen hun liquiditeit en vormden het belangrijkste mechanisme voor de prijsvorming op de vastrentende markten. Bij volatiele omstandigheden worden obligatie-ETF's vaak verhandeld met een korting, of juist met een premie.

Hoewel er zelden zulke grote kortingen en premies zijn geweest als nu, is tijdens eerdere periodes van volatiliteit wel gebleken dat schuldpapier-ETF’s de waarde van de onderliggende vastrentende effecten in real-time goed weergeven.

Premies en kortingen

Wanneer naast volatiliteit ook de macro-economische omstandigheden, de rente en de kredietomstandigheden zich snel ontwikkelen, kunnen beleggers premies of kortingen op obligatie-ETF's verwachten.

Obligatie-ETF's die vergelijkbare benchmarks volgen, kenden eveneens variaties in marktrendementen. De discount en het verschil in koersverloop weerspiegelen de twee manieren om de waarde van portefeuilles te bepalen.

Bij het vaststellen van de einde-dag-intrinsieke waarde gebruiken ETF-prijsspecialisten zowel daadwerkelijke transacties als een aanpassingsfactor op basis van bied-laat-spreads voor obligaties, vooral voor obligaties die niet recentelijk zijn verhandeld.

Minder informatie

Marktprijzen worden collectief bepaald door ETF-beleggers en market makers. Als de handel in obligaties in de onderliggende markt afneemt zoals in de voorbije week, zullen de berekeningen van de intrinsieke waarde gebaseerd zijn op minder marktinformatie. Dat vergroot de kans op verschillen ten opzichte van de marktprijzen.

In tegenstelling tot een intrinsieke waarde, die wordt berekend door een prijsaanbieder, weerspiegelen marktprijzen voor obligatie-ETF's het marktoordeel van minuut tot minuut, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende factoren.

Zoals een inschatting van de onderliggende obligatiekoersen door market makers, de vraag naar en het aanbod van ETF’s en de kosten voor het verschaffen van liquiditeit in snel veranderende markten waar onderliggende obligaties mogelijk minder liquide zijn.

Bron voor prijsvorming

Beleggers moeten er rekening mee houden dat deze marktbepaling verschillende resultaten kan opleveren, vooral tijdens volatiele markten. Maar over een langere periode zijn deze kortetermijnverschillen over het algemeen niet waarneembaar.

Obligatie-ETF's dienen als een essentiële bron voor prijsvorming en als schokdempers voor liquiditeit tijdens relatief illiquide periodes. Ongeveer 80% van de handel in deze ETF's vindt doorgaans plaats op de secundaire markt – dat wil zeggen dat beleggers onderling de ETF’s verhandelen – en dus niet in de onderliggende effecten.

Onlangs lag het handelsvolume van Vanguards' obligatie-ETF’s driemaal boven het normale niveau. Dat betekent dat obligatie-ETF’s een echte go-to-liquiditeitsbron zijn geweest voor obligatiebeleggers.

Kopen met korting

Wanneer het koersrendement van een ETF wordt vergeleken met het rendement op basis van de intrinsieke waarde, dan kan de focus op een enkele dag of week misleidend zijn. Vergeet niet dat beter presteren dan de markt een zero-sum game is.

Daardoor verkopen niet alle beleggers met een discount. Beleggers die tegenpartij waren bij recente transacties hebben juist met een relatieve korting gekocht.

In tijden van opmerkelijk grote marktvolatiliteit en vanwege de snel veranderende macro-, rente- en kredietomstandigheden valt te verwachten dat de koers van een obligatie-ETF en de intrinsieke waarde sterker uiteenlopen.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus