Jorik van den Bos is fondsbeheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Hij is begonnen als portfoliomanager Nederlandse aandelen, eerst bij ABN Amro Asset Management en van 1997 tot 2006 bij ING Investment Management.

Column

Het beleggingsraamwerk vormt de basis, juist nu

Wat maakt een goede belegger? In een tijd dat de financiële markten zware stress hebben, houdt dividendbelegger Jorik van den Bos vast aan zijn principes. "Juist als het beleggingsraamwerk het meest begint te knellen, is het zaak eraan vast te houden."

Goede beleggers houden vast aan een aantal principes, waarvoor bewijs is dat die werken. Het beleggingsraamwerk vormt de basis van hun handelen. Emoties mogen dat niet aantasten, waarbij uiteraard geldt: Geen enkel raamwerk werkt altijd. Juist als het beleggingsraamwerk het meest begint te knellen, zoals nu, is het zaak eraan vast te houden.

Een van de uitgangspunten is dat we alleen aandelen met een dividendrendement van 3% in onze wereldwijde portefeuille hebben. Daar houden we al twintig jaar aan vast. Toen we de 3%-norm vaststelden, bedroeg de rente 5%.

Nu is die negatief. Dus ik begrijp dat er inmiddels vragen worden gesteld over die norm. Moet de dividendnorm omlaag? Dat lijkt mij niet nodig, want met de norm is het nog altijd heel goed mogelijk om een mooi gespreide portefeuille op te bouwen. Zeker na de recente daling van de beurs.

Redelijk nieuw in het raamwerk is het belang van ESG-criteria. Twintig jaar geleden vond ik duurzaamheid nog lastig te integreren, maar inmiddels is het een cruciaal onderdeel. Nieuwe inzichten zijn altijd welkom.

Vragenlijstje

Goede beleggers proberen ook zo min mogelijk fouten te maken. Om die reden hanteren alle leden van mijn team zes vragen. Die moeten ertoe bijdragen dat een beleggingsbeslissing goed uitpakt. We proberen te voorkomen dezelfde fout nog eens te maken.

Dan moet worden gedacht aan vragen als: Waarom verkopen andere beleggers een aandeel? Waarom is het ene bedrijf goedkoper dan andere bedrijven in dezelfde peer group?

Hoe zit het met de operationele en financiële schuldpositie van een bedrijf? In tijden van gratis geld ogen veel bedrijven aantrekkelijk, maar die kunnen in de problemen komen zodra de rente weer begint te stijgen.

Wees nieuwsgierig!

Een goede belegger beschikt tevens over een growth mindset; hij ontwikkelt zich. Mijn advies daarom: Wees nieuwsgierig! Reflecteer! Wees niet bang om fouten te maken om daarvan te leren. Stel je kwetsbaar op! Wie suggereert de beste belegger ter wereld te zijn, zal weinig advies ontvangen.

Een goede belegger is een bescheiden belegger, zonder groot ego. Want iedere goede belegger weet dat beslissingen ook fout kunnen uitpakken. Het is de kunst om fouten niet te herhalen en de schade beperkt te houden.

"Het is de kunst om fouten niet te herhalen en de schade beperkt te houden"

Mens & machine

Ten slotte weet een goede belegger de juiste balans te vinden tussen mens en machine. Twintig jaar geleden hadden we al een computerscreening gemaakt voor wereldwijde dividendaandelen. Ook toen nam de computer veel werk over.

Tegenwoordig werken we onder meer met Tableau, een tool die helpt data te visualiseren en te vergelijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld betrekkelijk eenvoudig het verband leggen tussen waardering en schuldgevoeligheid.

Data helpen beslissingen te verbeteren. Het zien en beoordelen van verbanden was, is en blijft belangrijk, juist als langetermijnbelegger. Als er afwijkingen zijn, dan willen we die traceren. Door die afwijkingen te visualiseren, kunnen er vragen worden gesteld bij de eigen aannames. Klopt het wel wat ik veronderstel?

  

 


Jorik van den Bos is beheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Van den Bos’ columns zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie