Column

Raak niet in paniek over fondsen met illiquide posities

Ja, er zijn fondsen met illiquide beleggingen. Die zijn nodig voor wat extra rendement. Dat wist u toch, dus waarom nu in paniek raken? Dat vraagt Detlef Glow van Lipper zich hoofdschuddend af.

De sluiting van het Woodford Income Fund heeft voor een discussie en lichte paniek over illiquide beleggingen in fondsen gezorgd. Het is de reden dat beleggers inmiddels ook andere fondsen met illiquide posities verkopen. Dat zet druk op vermogensbeheerders.

Lees ook: Ondergang sterbelegger toont voordelen indexbeleggen

Het is begrijpelijk dat beleggers geschrokken zijn, maar ik verbaas me wel over de soms hoge uitstroom uit deze fondsen. Immers, dat deze fondsen posities hebben in illiquide assets was toch lang en breed bekend bij beleggers? 

Toprendementen

Daarnaast hebben de fondsen, die nu kritiek krijgen, in het verleden vaak superieure rendementen met hun illiquide portefeuille behaald. Het was dé reden dat beleggers deze fondsen veel kochten.

Lees ook: Vijf miljard uitstroom uit H20-fondsen

Professionele beleggers waren op de hoogte van wat er in de fondsportefeuilles zat. Maar wisten retailbeleggers en hun adviseurs het ook? Zij werken vaak met advies- of ranglijsten om hun beleggingen te selecteren.

Wat dat betreft vind ik het twijfelachtig als ratingbureaus de rating van een fonds op hold zetten, of wijzigen als er paniek is over zoiets als illiquiditeit. Ratings worden gezien als onafhankelijke informatiebronnen en worden veelvuldig gebruikt door retailbeleggers bij hun fondsselectie.

Duidelijke regels

Inmiddels is er ook de roep om de UCITS-regels aan te passen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind de UCITS-regels duidelijk en ze beschermen beleggers prima. Het is daarom onbegrijpelijk dat de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk heeft beloofd na Brexit de regelgeving te gaan wijzigingen om dit soort marktgebeurtenissen zoals met het Woodford Income Fund te voorkomen.

Bovendien, fondsen met 10% niet-beursgenoteerde aandelen zijnn nodig om portefeuilles efficiënt te beheren. Zolangs fondsmanager handelt in het belang van beleggers, vormen deze illiquide belangen geen bedreiging.

Steeds bekijken

De enige manier om misverstanden en problemen omzeilen is door meer transparantie op fondsniveau in combinatie met voldoende toezicht van de marktautoriteiten.

Daarnaast is het belangrijk dat fondsselectors, analisten en ratingbureaus de beleggingsstrategie en de portefeuille van de fondsen, die zij beoordelen of aanbevelen, regelmatig opnieuw bekijken, vooral als deze fondsen op kooplijsten voor retailbeleggers komen.

Lees ook: "Illiquide fondsen gebouwd op een leugen"

Lees ook: Het verborgen risico van fondssluiting


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus