Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Toine van der Stee: Zelf beleggen voor uw pensioen? Prima plan

Luidt de uitkomst van de discussie over ons pensioenstelsel dat we individuele beleggingspotjes krijgen? En is dat echt zo erg, vraagt Toine van der Stee, directeur bij Blue Sky Group, zich af.

Als u de paternalisten in het pensioenstelsel wilt geloven, is het een gruwel: zelf beleggen voor uw pensioen. Consumenten zouden het niet kunnen, hebben te weinig informatie en ze zouden er maar wakker van liggen.

Bovendien is collectief beleggen veel voordeliger dan individuele pensioenpotjes. Voor de individualisten in onze wereld zijn individuele beleggingspotjes een lang gekoesterd ideaal.

Eindelijk zelf beslissen over uw pensioengeld. En niet meer afhankelijk zijn van collectief beheerd vermogen en ondoorzichtige beslissingen. Is het echt zo zwart-wit? Is het 0 of 1?

Nooit problemen

Ik denk dat het veel genuanceerder ligt. De realiteit is dat ons pensioenstelsel al jaren steeds meer geïndividualiseerde onderdelen heeft. Denk aan de afschaffing van de VUT en de komst van levensloopregelingen. Denk aan keuzemogelijkheden voor hoog/laag of voor het nabestaandenpensioen.

Denk aan de aftopping van de collectieve pensioenopbouw en de komst van individuele nettoregelingen. Denk aan de mogelijkheid om na de pensioendatum door te gaan met het beleggen van het pensioenkapitaal en te kiezen voor een variabele pensioenuitkering.

En bij al die nieuwe oudedagsvoorzieningen is er de mogelijkheid van een opt-out. U hoeft niet mee te doen en u kunt ook iets anders doen met het geld. Bijvoorbeeld zelf beleggen. Gaat het fout bij dat soort keuzes. Nee, helemaal niet. Er zijn zelden of nooit problemen.

Het werkt

Wij organiseren steeds meer workshops voor onze klanten, waarbij mensen meer inzicht krijgen in hun eigen pensioenplaatje. Een van de workshops heeft als onderwerp: zelf beleggen voor uw pensioen. Daarvoor is grote belangstelling.

Denk ook aan de fintechtoepassingen die financiële dienstverleners aanbieden en waarmee u inzicht in uw eigen financiële positie krijgt. En die, zoals de AFM dat noemt, een handelingsperspectief creëren. Mijn oudste zoon werkt voor een onderneming die geen collectieve pensioenregeling aanbiedt.

Hij krijgt van de werkgever een aardig bedrag en moet er zelf voor zorgen. Na enige aanmoediging heeft hij een paar jaar geleden een beleggingsrekening geopend. Kort geleden zei hij tegen me: “Pap, het werkt.”

Hij had een aardig rendement geboekt en zag dat hij inmiddels een serieus bedrag heeft opgebouwd. Kortom, zelf beleggen, de vraag is niet of het ervan komt. Het is er al. Het gaat niet meer weg en het gaat best goed.

Toine van der Stee geeft het stokje van de doorgeefcolumn door aan Iris van de Looij van Dufas.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?