Nieuws

Nederlandse pensioenzorgen flink gestegen

Ongeveer de helft van de werkende Nederlanders is momenteel bezorgd dat hun financiële buffer later niet toereikend zal blijken te zijn. Onder zzp’ers en ondernemers zijn de zorgen nog groter, zo blijkt uit een onderzoek van Brand New Day. Belangrijkste reden?

Nederlanders zijn in toenemende mate bezorgd over hun financiën als ze gaan stoppen met werken. Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat ze tegen die tijd geen financiële buffer zullen hebben opgebouwd die toereikend is. Onder zzp’ers en ondernemers is dat zelfs bijna 60 procent. Ruim een derde van de mensen vrees dat hun huidige levensstijl niet is voort te zetten als ze eenmaal met pensioen zijn.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day. Van alle ondervraagden is 48 procent somber over hoe groot hun financiële veerkracht zal zijn wanneer ze stoppen met werken. Een toereikende financiële buffer, die bijvoorbeeld kan dienen om onverwachte en incidentele uitgaven of tegenvallers op te vangen, vrezen zij niet te hebben na hun pensionering. Kijk je specifiek naar de groep zzp’ers en ondernemers, dan spreekt zelfs 57 procent deze zorg uit.

Sterke stijging zorgen

Deze cijfers laten zien dat het aantal mensen met zorgen over geld na hun pensionering in twee jaar tijd fors is gegroeid. In 2021 gaf ‘slechts’ 31 procent van alle werkende Nederlanders aan hier bezorgd over te zijn. Onder zzp’ers/ondernemers ging het toen om 28 procent, waarmee het aantal mensen met zorgen binnen deze groep zelfs meer dan verdubbeld is.

Voor 36 procent van de Nederlanders beperken de zorgen zich niet tot alleen de financiële buffer. Zij zijn bevreesd dat ze na hun pensioen überhaupt onvoldoende inkomen zullen hebben. Ook in dit geval springen zzp’er en ondernemer eruit: daar gaat het om 43 procent.

Vrijwel iedereen zal de intentie hebben om de huidige levensstijl voort te kunnen zetten als het werkende leven erop zit. Toch hebben de financiële zorgen tot gevolg dat lang niet iedereen verwacht dat dit ook mogelijk zal zijn. Meer dan een derde (36 procent) van de ondervraagden denkt dat hun inkomen na pensionering niet voldoende zal zijn om hetzelfde leven te blijven leiden als nu.

Toegenomen bewustzijn maakt angstig

“Dat mensen zorgen hebben over hun financiële situatie na hun pensionering is in principe niet nieuw en ook goed te begrijpen. De toekomst voelt altijd ongewis en dat maakt dat er zorgen ontstaan. Dat het aantal mensen dat zorgen uitspreekt zo fors toeneemt, is wel een punt van zorg", zegt Joost Tieland, directeur van Brand New Day.

Waar deze stijging vandaan komt? Tieland: "Het zou kunnen dat dit samenhangt met een toegenomen bewustzijn over pensioen en wat daarvoor nodig is, wat mogelijk voor een deel voortkomt uit de toegenomen aandacht voor pensioenen in het afgelopen jaar, als gevolg van de aangenomen nieuwe Pensioenwet. Ik ben dan ook hoopvol dat dit er uiteindelijk toe leidt dat de zorgen afnemen, omdat bewustzijn vaak met zich meebrengt dat mensen in actie komen en het op tijd goed voor zichzelf regelen, zodat ze ook na hun pensioen de dingen kunnen blijven doen waar ze aan hechten."

Verantwoording

De gegevens zijn afkomstig uit een representatief onderzoek dat is uitgevoerd door het databedrijf Dynata en wordt elk half jaar herhaald. Er zijn voor dit onderzoek duizend mensen ondervraagd, die een met elkaar dwarsdoorsnede van de Nederlandse beroepsbevolking vormen. De vragen die gesteld zijn:

  • In hoeverre maakt u zich zorgen of uw financiële buffer voor later toereikend is?
  • In hoeverre maakt u zorgen of u als u met pensioen gaat genoeg inkomen hebt?

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie