Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Geen succes voor Finles

Finles Liquid Macro presteert ondermaats en moet zich maar eens bezinnen op de toegevoegde waarde van de strategie.

In mijn onderzoek naar de prestaties van Nederlandse hedgefunds richt ik mij voornamelijk op de fondsen die deel uitmaken van de Finles/IEX Hollandse Hedgefund Index. Het wordt tijd om aandacht te besteden aan een fonds dat beheerd wordt door de medenaamgever van de index, het Finles Liquid Macro Fund.

Het fonds heeft als benchmark de HFRX Global Macro Index (USD) index. Prima, maar ik vind het natuurlijk ook aardig om de fondsprestatie te vergelijken met de Hollandse Hedge-index waarin het zelf participeert. Daarnaast besteed ik natuurlijk aandacht aan de kosten en de kwaliteit van de informatievoorziening. Het Liquid Macro Fund, gestart in maart 2009, kan in vele soorten financiële instrumenten beleggen, zoals aandelen en obligaties maar ook opties en futures.

Het fonds kan zowel long als short posities aangaan. Het speelterrein is de gehele wereld, maar Liquid Macro richt zich voornamelijk op beleggingen in de OESO-landen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij landen, sectoren en bedrijven met een stabiele winstontwikkeling. De focus op macro-ontwikkelingen komt duidelijker naar voren in een toelichting op de website. Daar staat aangegeven dat wordt ingespeeld op middellange- en langetermijnmacrotrends.

Streven naar 7-9% per jaar
Belangrijke doelstelling van de gehanteerde strategie is het beperken van risico en vervolgens pas het behalen van rendement. Gestreefd wordt naar een jaarlijks rendement van 7-9%, waarbij de beheerder stelt dat het uiteindelijke resultaat afhankelijk is van de marktomstandigheden.  

Als ik kijk naar het resultaat van het fonds kijk, moet ik concluderen dat de marktomstandigheden kennelijk niet gunstig waren. Sinds de oprichting is een participatie van 10.000 euro (de minimuminleg) verminderd naar een waarde van 7.633 euro. Dat is een negatief rendement van 24% in ruim vier jaar. Vooral 2011 bleek een moeilijk jaar, waarover uiteindelijk een negatief rendement van 20% is gerealiseerd. Alleen in 2010 werd een positief resultaat gehaald van iets meer dan 2%.

Underperformer
Ten opzichte van de benchmark van het fonds, de HFRX Global Macro Index, is de score ook al niet positief. Hoewel ook de benchmark met -17% negatief scoorde, is dat beter dan de -24% van het fonds. Hoe is de prestatie ten opzichte van de eigen index? Helaas leidt dat ook niet tot een positief oordeel. Over dezelfde periode is de Hollandse index met 0,5% gestegen. Daarbij teken ik aan dat de Hollandse Hedgefunds Index een verzameling van alternatieve strategieën is en daarmee niet zomaar vergelijkbaar met Liquid Macro.

De kosten van het fonds zijn opgebouwd uit een beheerfee, overige kosten en transactiekosten. De beheerfee is gelijk aan 1,2% op jaarbasis. De overige kosten variëren als percentage van het fondsvermogen.  Over 2012 waren de totale kosten gelijk aan 1,82%, zodat de overige kosten 0,62% hebben bedragen. Over de transactiekosten kon ik geen informatie vinden. Opmerkelijk voor een hedgefund is dat er geen performance fee wordt berekend. Dat zou overigens vanwege de resultaten tot nu toe ook niet tot een significante kostenpost hebben geleid. 

Mijn conclusie is dat het fonds helaas niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen, ondanks de ten opzichte van andere hedgefunds lage rendementsdoelstelling. Het missen van de doelstelling heeft overigens niet aan de kosten gelegen, die voor een hedgefunds relatief beperkt zijn. Maar als geen rendement wordt behaald is dat natuurlijk maar een schrale troost.

Ook resultaten in de risicobeheersing zijn niet gehaald met een negatief rendement van 24%, met name door de uitschieter in 2011. Het fonds zou voor zichzelf en zijn (potentiële) participanten moeten nagaan wat de toegevoegde waarde van de gehanteerde strategie is.

Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus