Nieuws

BlackRock lanceert twee EMD-fondsen

BlackRock komt met twee nieuwe obligatiefondsen in opkomende markten: corporate debt en investment grade.

BlackRock lanceert twee nieuwe fondsen voor vastrentende waarden uit opkomende landen (emerging market debt of EMD) voor Europese beleggers geïntroduceerd. De fondsintroductie volgt op de vorming vorig jaar van een zeven leden tellend EMD-team. De nieuwe fondsen vormen een aanvulling op Blackrock's bestaande vastrentende producten voor opkomende markten (het BGF Emerging Markets Bond Fund en het BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund).

Het BGF Emerging Market Corporate Bond Fund wordt beheerd door Sergio Trigo Paz, Chris Kelly en Jane Yu en biedt een portefeuille waarbij tenminste 70% van de totale activa wordt belegd in bedrijfsobligaties uit opkomende landen in lokale valuta, waaronder obligaties van semi-overheidsinstellingen, bedrijfsobligaties met een hoge rating en high-yield bedrijfsobligaties.

Het BGF Emerging Market Investment-Grade Bond Fund wordt beheerd door Sergio Trigo Paz, Chris Kelly en Raphael Marechal en belegt ten minste 70% van zijn totale activain investment-grade (staats)obligaties met een minimum rating van BBB-/Baa3, uitgegeven in of door opkomende landen. Naast maximalisering van het totale rendement streeft het fonds ernaar voor aftrek van kosten ongeveer 175 basispunten beter te presteren dan de benchmark.  

Beleggers in het BGF Local Emerging Market Short Duration Bond Fund en het BGF Emerging Markets Bond Fund zijn door BlackRock onlangs geïnformeerd over een aantal wijzigingen in het beleggingsbeleid van de fondsen. In lijn met deze wijzigingen is de naam van het BGF Local Emerging Market Short Duration Bond Fund veranderd in BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund en is ook de benchmark van de beide fondsen gewijzigd. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?