Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

"Er komt helemaal geen Amerikaanse landing"

Door de heropening in China, de verbetering van de Europese energievoorziening, de robuuste Amerikaanse arbeidsmarkt én de daling van de hypotheekrente is er volgens Achim Unger, hoofd Benelux Investments Team van J.P. Morgan Private Bank, ook reden om optimistische scenario's uit de kast te halen.

1. China en Europa presteren beter dan de VS

"De verrassende heropening van China na drie jaar streng covid-beleid zal niet alleen een rugwind geven aan de binnenlandse Chinese economische groei, maar ook aan de vele internationale bedrijven die actief zijn in China. Er zijn ook tekenen dat het lastige regelgevingsklimaat begint te veranderen.

Europa heeft intussen een overschot aan aardgas na een sterke focus op de bouw van gasopslagplaatsen en LNG-importfaciliteiten en een zeer zachte winter. China is de derde grootste bron van inkomsten voor Europese bedrijven, dus de heropening van de Chinese economie zou moeten zorgen voor een meevaller.

Ten slotte kan het einde van het negatieve rentebeleid in de eurozone kan kapitaal dat uit Europa is gevlucht, weer terugkeren. Dat kan de winst van Europese banken aanjagen. Een afzwakkende dollar zorgt er bovendien voor dat Europa interessanter wordt voor Amerikaanse beleggers die buiten de Verenigde Staten beleggen."

2. Er komt helemaal geen Amerikaanse landing

"Veel marktvooruitzichten gaan ervan uit dat de aandelenmarkten een moeilijke eerste helft van 2023 zullen hebben, omdat ze een Amerikaanse recessie (een harde landing) verwachten tegen de tweede helft van het jaar. Zij die optimistischer zijn, denken dat de Fed kan stoppen met het verhogen van de rente omdat de prijsinflatie en de arbeidsmarkt veel evenwichtiger zullen worden zonder al te veel economische schade (een zachte landing).

Maar er valt ook iets te zeggen voor helemaal geen landing. Hoewel grote techbedrijven hun personeelsbestand inkrimpen, vertoont de Amerikaanse arbeidsmarkt in het algemeen geen tekenen van zwakte. De aanvragen voor een werkloosheiduitkering zijn nog steeds opmerkelijk stabiel op een zeer laag niveau, en uit enquêtegegevens blijkt dat de meeste ontslagen techwerknemers relatief snel nieuw werk hebben gevonden.

"De Amerikaanse arbeidsmarkt vertoont geen tekenen van zwakte"

Het opzeggingspercentage, dat een goede indicator is van de mate waarin werknemers zich op hun gemak voelen bij het vinden van een nieuwe baan, is vorige maand zelfs gestegen. Deze sterkte op de arbeidsmarkt komt op een moment dat de prijsinflatie afneemt. Dit betekent dat het reële inkomen van werknemers stijgt, wat zou kunnen leiden tot meer consumptieve uitgaven, wat bedrijven zou aanmoedigen om mensen te blijven aannemen. Dit zou uiteraard de opwaartse druk op de lonen handhaven en de Fed ertoe aanzetten de rente tot het einde van het jaar te verhogen."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

3. Amerikaanse huizenmarkt veert op

"Door de hogere rente stortten beursintroducties, de uitgifte van high yieldobligaties, fusies en overnames, hypotheekaanvragen en huizenverkopen allemaal in. Natuurlijk is dat te wijten aan de Fed. Via hogere financieringskosten wilde de Fed de economische activiteit afremmen. Bedrijven, bankiers en toekomstige huiseigenaren maakten allemaal pas op de plaats om te zien waar het plafond van de rente zich bevond alvorens te lenen en deals te sluiten.

Hoewel de rente in 2023 op een hoger niveau zal blijven, zal de stabiliteit ervan bijdragen tot meer activiteit in rentegevoelige sectoren. Neem bijvoorbeeld de hypotheekrente: De afgelopen vijf jaar lag deze rente ongeveer 180 bps boven de 10-jaars obligatierente. Vorig jaar was dat nog 270 bps. Naarmate de rentevolatiliteit afneemt, zullen ook de hypotheekrentes dalen, wat de huizenmarkt nieuw leven kan inblazen."

Achim Unger is hoofd van het Benelux Investments Team van J.P. Morgan Private Bank.

Achim Unger van JP Morgan Private Bank


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie