Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Financiële markten en centrale banken spelen kat en muis

Centrale banken en financiële markten zijn sinds afgelopen zomer volgens econoom Jumana Saleheen bij Vanguard in een kat en muisspel verwikkeld.

"De markten geloven de mededelingen van de centrale banken niet langer. De prognoses van de centrale banken komen niet overeen met de marktconsensus: de markten gaan uit van lagere inflatieverwachting en pessimistischere groeivooruitzichten. Dit kan ten dele verklaren waarom de markten de rentevooruitzichten gematigder inschatten.

Vanguard gaat ervan uit dat de inflatie dit jaar terugloopt, maar pas in 2024 of 2025 de doelstelling van de centrale banken bereikt. Voor de VS voorziet Vanguard een milde recessie gezien de sterke arbeidsmarkt en voor de EU verwacht Vanguard een diepere recessie door de oorlog en de energiecrisis.

Wat is restrictief?

De centrale banken slaan een hawkish toon aan omdat ze de inflatie terug willen dringen. Om deze terug te brengen naar de doelstelling van 2%, moeten ze de rente verder verhogen. Fed-voorzitter Powell en ECB-voorzitter Lagarde stellen echter dat, wanneer de rente eenmaal de piek bereikt heeft, deze enige tijd op dat niveau - dus op restrictief terrein - moet blijven.

Er bestaat nog wat verwarring of de rente de piek al heeft bereikt en wat precies wordt bedoeld met restrictief. Een van de definities van restrictief is dat de beleidsrente hoger is dan de neutrale rente. De Fed schat dat de illusoire neutrale rente rond de 2% tot 3% ligt. Met een rente van 4,25-4,5% bevinden we ons op restrictief terrein. Anderen interpreteren restrictief zo dat de reële rente - gedefinieerd als de nominale rente minus de inflatie - positief is. Met een inflatie van 7% zitten we volgens deze definitie niet op restrictief terrein.

Fed verlaagt rente in 2023 tweemaal

De markten verwachten dat een recessie de centrale banken onder druk zal zetten om de rente te verlagen. Dat is wat ze in het verleden hebben gedaan, toen de inflatie laag en stabiel was. Maar zal dat dit jaar ook gebeuren, als de inflatie nog steeds boven de doelstelling ligt? De markten denken van wel.

Zij houden er momenteel rekening mee dat de Fed de rente tegen het einde van dit jaar twee keer verlaagt. Voor het eurogebied zien de markten voorlopig geen renteverlagingen. Het kat- en- muisspel gaat dus nog wel even door."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie