Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Europese aandelen verder onderwogen

Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is ronduit pessimistisch over de kansen van Europese aandelen. Positiever is de beleggingsstrateeg over Amerikaanse staatsobligaties en in mindere mate over Amerikaanse aandelen.

"Het cijferseizoen voor het tweede kwartaal zit erop. Dat bedrijven in de VS en in Europa positief verrasten is geen verrassing, wel dat de verrassing en de winstgroei in Europa ongeveer twee keer zo groot was als in de VS. In Europa groeiden de winsten met 14% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021, wat 10% boven verwachting was, in de VS met 7,7% oftewel 4% hoger dan verwacht. In Japan daalden de winsten met 18%, wat een flinke tegenvaller was.

Negatieve winstherzieningen in VS en opkomende markten

Ondanks de degelijke cijfers in de VS en Europa zijn we voorzichtig in ons beleggingsbeleid. Vooral in de VS is de dynamiek van de winsten afgezwakt. Analisten verlagen hun verwachtingen voor de komende twaalf maanden en ook de mate waarin dat gebeurt, baart zorgen. Het ging in elk geval in tegen de rally op aandelenmarkten tot midden-augustus.

Iets minder negatief over de VS

Inflatie blijft een reden tot zorg. Het lijkt erop dat in de VS de piek wel is bereikt, maar dan vooral doordat energieprijzen minder aan de inflatie zullen gaan bijdragen. Onderliggend is de inflatie echter dermate hoog, dat beleggers er naar onze mening onterecht vanuit gingen dat de Fed snel een minder agressieve toon zou aanslaan. We hebben in augustus dan ook besloten om onze allocatie naar Amerikaanse aandelen te verlagen van neutraal naar onderwogen.

In de eurozone is de winstdynamiek tot nu toe verrassend goed op peil gebleven. Maar dat heeft volgens ons voor een groot deel te maken met de na-ijlende effecten van de heropening. Met een grote kans op een recessie verwachten we dat winsten onder druk komen te staan. We waren al onderwogen aandelen in Europa en hebben dat gehandhaafd. Onze zorgen over de Europese economie en de Europese bedrijfswinsten komen tot uiting in een grotere onderweging voor Europese aandelen dan die in Amerikaanse aandelen.

Joost van Leenders

Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen

China: van locomotief naar aanhangwagen

De economische cyclus in China kan behoorlijk afwijken van die in andere landen. Dat is ook nu het geval. Maar waar China in het verleden nog wel eens als aantrekker van de wereldeconomie wilde fungeren, is dat nu niet het geval.

De problemen van een crashende huizenmarkt en het zero-tolerance coronabeleid zijn groot, maar de bereidheid om te stimuleren niet. En terecht, want dat zou de schuldenproblematiek nog verder kunnen vergroten. Dus is China meer een aanhangwagen geworden, waarbij de export voor groei zou moeten zorgen. Maar nu economische cycli meer synchroniseren, biedt de export ook minder soelaas. Temeer nu de consumptie in de VS en in Europa is gedraaid van goederen naar diensten. Dat de export uit China onder druk staat is te zien in de inkoopmanagersindices, die laten zien dat de orders voor exportproducten dalen.

De lage groei in China en de groeivertraging in Europa en de VS straalt uit naar opkomende markten. In de meeste landen daalde de inkoopmanagersindex voor de industrie. Vooral in Korea en Taiwan zijn de afgelopen maanden flinke dalingen te zien. Dat heeft te maken met de zeer conjunctuurgevoelige chipsector, maar in het geval van Taiwan natuurlijk ook met de politiek-militaire spanningen tussen het eiland en China. Als de cyclus keert in opkomende markten en de groei verder vertraagt, kan er een einde komen aan de renteverhogingen, temeer dat centrale banken in deze landen daar in een aantal gevallen op tijd mee is begonnen. Maar gezien de hoge inflatie lijkt een ommekeer in het beleid nu nog te vroeg.

Amerikaanse Treasuries koopwaardig

Dat obligatiemarkten er niet gerust op zijn, komt vooral tot uitdrukking in de rentecurve. We noemden al dat die in de VS fors negatief is. In Duitsland nog niet, maar daar vervlakte de curve wel sterk. Een teken dat obligatiebeleggers zich toch zorgen maken over de groei. Met de negatieve rentecurve in de VS vormen verdere renteverhogingen een risico voor de tienjaars rente. Er is minder buffer vanuit een verdere vervlakking van de curve.

Toch hebben we gekozen om de opbrengst van de verkoop van Amerikaanse aandelen te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties. We hebben daarbij een mandje met alle looptijden gekocht, waardoor het renterisico kleiner is dan wanneer we alleen tienjaars obligaties hadden gekocht. We hebben gekozen voor Amerikaanse obligaties, omdat de rente in de VS hoger is en omdat we onze blootstelling aan de Amerikaanse dollar niet wilden verkleinen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie